Ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit νέες λειτουργίες και σύνδεση με p.o.s v.1.04.36+