Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Πως καταχωρείται τιμολόγιο αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού;

Η καταχώρηση τιμολογίου αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού είναι ανάλογη με την καταχώρηση τιμολογίου πώλησης σε πελάτη εξωτερικού. Χρειάζεται να ανοιχτεί είδος «Αγορές Προϊόντων ή Υπηρεσιών Εξωτερικού», ή κάποιο αντίστοιχο είδος εξωτερικού και να δηλωθεί στον προμηθευτή να δηλωθεί η χώρα του ώστε να μην γίνεται έλεγχος για το ΑΦΜ του και να μην τον συμπεριλαμβάνουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. - See more at: http://www.i-spirit.gr/blog/faq-i-spirit-syhnes-erotiseis-pelaton#sthash...

Ελληνικά