Κατάσταση λειτουργίας myDATA | i-spirit
Support 2103009907

Κατάσταση λειτουργίας myDATA

 

 

 

 

OK Σφάλμα

 

Το παραπάνω αποτέλεσμα αφορά στην περίπτωση διαβίβασης από το κανάλι  E.R.P  Εμπορικά, Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης όπως είναι το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit.

Οδηγίες :
Στην 1η γραμμή "τώρα" εμφανίζονται οι τελευταιοι 6 ελεγχοι.  
Αν στη γραμμή "τώρα" ΔΕΝ έχει καταγραφεί ένα ή περισσότερα σφάλματα, εμφανίζεται το λεκτικό  «Η σύνδεση με το myDATA δεν παρουσιάζει προβλήματα».
Αν στη γραμμή "τώρα" ΕΧΕΙ  καταγραφεί ένα ή περισσότερα σφάλματα, εμφανίζεται το λεκτικό  «Η σύνδεση με το myDATA παρουσιάζει προβλήματα».
Στις επόμενες γραμμές (δηλαδή για παλαιότερους των 6 ελέγχων (> 30min) , εμφανίζονται μόνο οι έλεγχοι με σφάλμα.
Αποποίηση Ευθυνών :
H ιστοσελίδα i-spirit δεν είναι η επίσημη σελίδα της Α.Α.Δ.Ε 
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται για την διευκόλυνση των χρηστών της εφαρμογής  να επιβεβαιώσουν τον λόγο που δεν είναι εφικτή η αποστολή δεδομένων στην myDATA από την εφαρμογή i-spirit, ώστε οι χρήστες να έχουν μια άμεση πληροφόρηση για το status της myDATA. Τα δεδομένα που εμφανίζονται υπάρχει περίπτωση να έχουν απόκλιση.

katastasi leitoyrgias mydata