Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
i-spirit software. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, οικονομική και εμπορική διαχείριση από 149€ πλέον ΦΠΑ.

Το οικονομικότερο λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οικονομικής διαχείρισης.

 

i-spirit Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Διαχειριστείτε ψηφιακά τα τιμολόγια και τις εισπράξεις σας.

Εκτός από την εκτύπωση, σας παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών και καρτελών, στους συναλλασσόμενους σας (Ε.Λ.Π άρθρο 14 ηλεκτρονικό τιμολόγιο).

 

i-spirit Οικονομική διαχείριση

Αποστείλετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά στους πελάτες σας, στον λογιστή σας και στην τράπεζα.

Η ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών και καρτελών σας, έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση του κόστους αποστολής.

 

i-spirit Εμπορική διαχείριση

Παρακολουθείστε την πορεία της επιχείρησης σας.

Επωφεληθείτε την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, για άμεσο και σωστό φορολογικό σχεδιασμό στα οικονομικά σας αποτελέσματα.

 

i-spirit CRM

Οργανώστε ηλεκτρονικά τα ραντεβού σας.

H εφαρμογή σας προσφέρει τέσσερα διαφορετικά ημερολόγια ώστε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τόσο τον δικό σας χρόνο όσο και των συνεργατών σας.

 

i-spirit Οργάνωση γραφείου

Δωρεάν κειμενογράφος και υπολογιστικά φύλλα.

Εκμεταλλευτείτε τον κειμενογράφο και υπολογιστικά φύλλα απόλυτα συμβατά με το Word και Excel της Microsoft χωρίς επιπλέον κόστος.

 

i-spirit Desktop software

To λογισμικό εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.

Δεν κινδυνεύει να βρεθεί το πελατολόγιο σας στα χέρια του ανταγωνισμού. Η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και δεν διαγράφει ποτέ τα δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος.

 

i-spirit Λογιστική

Δημιουργία άρθρων πωλήσεων για απλογραφικά ή για τα διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ ή με τα Ε.Λ.Π (επιλογή σας).

Αποστέλλει την Μ.Υ.Φ πωλήσεων και το x.m.l αυτής ηλεκτρονικά στον λογιστή σας. Συνδέεται με όλα τα σύγχρονα λογιστικά προγράμματα.

 

i-spirit Έσοδα έξοδα

Παρακολουθείστε τη πορεία των εσόδων και εξόδων σας.

διαχειριστείτε τις πωλήσεις, τις αγορές, τις δαπάνες, τα πάγια, τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών σας, μέσα από το κύκλωμα των εσόδων εξόδων.


Δυνατότητες εφαρμογής