Το i-spirit είναι ένα καινοτόμο και οικονομικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit είναι desktop εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι εγκαθίσταται στον υπολογιστή, στο lap top ή στο tablet σας και με αυτόν το τρόπο προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στον επιχειρηματία και την επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί.

Η καινοτομίες που προσφέρει το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα τιμολόγησης είναι:

 1. Ο χρόνος που απαιτεί για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου είναι μόλις 4 λεπτά. 
  1. Η εφαρμογή είναι μόλις 29mb.Έχει δική της βάση δεδομένων και δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλες εφαρμογές που ήδη είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή
  2. Λειτουργεί με οποιαδήποτε γενιά  windows από τα xp και έπειτα.
  3. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση γιατί είναι προ-παραμετροποιημένο από την επιστημονική μας ομάδα και έχει προσαρμοστεί στις νέες λογιστικές και ψηφιακές απαιτήσεις (ΚΦΑΣ, ΕΛΠ, αποστολή ΜΥΦ).
   1. Δείτε το video
 2. Τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται αυτόματα.
  1. Η αυτόματη διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας που προσφέρει το λογισμικό διασφαλίζει τον επιχειρηματία με τους παρακάτω τρόπους:
   1. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων ή τον προσωπικό του χώρο αποθήκευσης στο web (dropbox- Google drive- One drive)
   2. Το λογισμικό i-spirit μετά από κάθε καταχώρηση, δημιουργεί  αυτόματα μοναδικά αντίγραφα ασφαλείας. Συγχρονίζει τα δεδομένα ασφαλείας του μόλις συνδεθεί στο ιντερνετ η συσκευή σας (tablet, lap top ή desktop)
   3. Παρέχεται η δυνατότητα στον εξουσιοδοτημένο χειριστή  θέλει να ανατρέξει και να επαναφέρει προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας.
   4. Αν η συσκευή που είναι εγκατεστημένο το λογισμικό, χαλάσει - καταστραφεί ή κλαπεί κοκ, ο επιχειρηματίας που έχει τη άδεια χρήσης, επικοινωνέι με το γραφείο μας και του δίνουμε δεύτερη ενεργοποίηση ώστε να ανακτήσει τα δεδομένα του.
    1. Δείτε το video 
 3. Αποστολή των οριστικοποιημένων δεδομένων (παραστατικών πωλήσεων αγορών και εξόδων)  στη Γ.Γ.Π.Σ και στο λογιστικό του γραφείο.
  1. Η έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων που παρέχει το πρόγραμμα τιμολόγησης. συντάσσει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις Κ.Ε.Π.Υ.Ο - Μ.Υ.Φ. Το λογιστικό γραφείο έχει ένα σημείο που παραλαμβάνει τα παραστατικά πωλήσεων από τον πελάτη του. Με αυτόν το τρόπο διασφαλίζει τη περίπτωση λάθους ή απώλειας των παραστατικών. 
   1. Δημιουργεί το πρόγραμμα αυτόματα το xml που ζητάει η Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων και ο χειριστής το αποστέλλει αφού το ελέγξει στο λογιστικό γραφείο ώστε να το αποστείλει ή να το εισάγει στο λογισμικό που ο λογιστής χρησιμοποιεί.
   2. Υπάρχουν έτοιμες αναφορές ώστε να συνταχθούν οι λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα από την εφαρμογή.
   3. Αποστέλλει ηλεκτρονικά το αρχείο αγορών και πωλήσεων (csv) στο λογιστικό γραφείο. Αυτά τα αρχεία εισάγονται από όλα τα σύγχρονα προγράμματα διαχείρισης που χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία. 
    1. Δείτε το video
 4. Προσφέρει δωρεάν υπολογιστικά φύλλα κειμενογράφο (απόλυτα συμβατά με το excel και το word της Μicrosoft εφ ΄σον είναι της ίδιας εταιρείας),  και τέσσερα διαφορετικά ημερολόγια για την οργάνωση του χρόνου και των πόρων της κάθε επιχείρησης.
  1. Δείτε το video
 5. Είναι το οικονομικότερο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
  1. Δεν έχει κόστος αγοράς και παραμετροποίησης 
  2. Έχει «κλειδωμένη» τιμή στην υποστήριξη 

#ηλεκτρονικη_τιμολογηση

#i-spirit_ηλεκτρονική_τιμολόγηση