Επαγγέλματα που εκδίδουν λιανικές συναλλαγές χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού και φορολογικής ταμειακής μηχανής | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Επαγγέλματα που εκδίδουν λιανικές συναλλαγές χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού και φορολογικής ταμειακής μηχανής

Εδώ μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες που εξαιρούνται από τη χρήση Φ.Η.Μ ( φορολογικού μηχανισμού, ΑΔΗΜΕ και ταμειακής)  για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.

Ως επί το πλείστον, είναι οι επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσίας και εκδίδουν Α.Λ.Σ (Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών ή ΑΠΥ ).  

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση i-spirit, καλύπτει πλήρως τις επιχειρήσεις με ή χωρίς την χρήση του φορολογικού μηχανισμού. 

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή i-spirit 

Δωρεάν δοκιμή

Ο λόγος που απαλλάχθηκαν από τη διάταξη οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι για να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές από τα P.O.S  και την ηλεκτρονική του αποστολή αυτών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων.

Η διασταύρωση όμως των εσόδων θα γίνεται αυστηρότερα και θέλει πολύ προσοχή στα παρακάτω επίπεδα:

  1. Το σύνολο των πωλήσεων που δήλωσαν στον Φ.Π.Α με το σύνολο των εισπράξεων από τα P.O.S
  2. Το άθροισμα των πωλήσεων σε σχέση με λοιπούς οργανισμούς που εμπλέκονται 
    1. ​Πχ ΕΟΠΥΥ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καταχώρηση δαπανών από τον λήπτη κοκ.
  3. Τη δήλωση του Ε3 και του ΦΠΑ από το λογιστή 
  4. Το σύνολο των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα (περιουσιολόγιο) κοκ

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για την απαλλαγή από το φορολογικό μηχανισμό, είναι προϋπόθεση, στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη και στη περίπτωση του parking να αναγράφεται η πινακίδα του αυτοκινήτου.