Ετοιμότητα, αυτοματοποίηση και υπευθυνότητα για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Για κάθε παραστατικό που θα εκτυπωθεί από το i-spirit ή θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει μια σειρά από αυτόματες διαδικασίες προς όφελος του ελεύθερου επαγγελματία και του λογιστικού του γραφείου. Το καινοτόμο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτόματα θα ταξινομήσει, αποθηκεύσει και διασφαλίσει τις συναλλαγές σας. Θα σας προστατεύσει να μην αποστείλετε ποτέ ελλιπή στοιχεία στο λογιστή σας και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, για τις αποδείξεις που έχετε εκδώσει. Πέρα από την οργάνωση του γραφείου σας και τους αυτοματισμούς που σας προσφέρει σας απαλλάσσει από περιπέτειες, πρόστιμα και βαριές κυρώσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε από λάθος δήλωση  συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων και  Φ.Π.Α 

Μερικοί από τους αυτοματισμούς είναι: 

  1. Η αποστολή αρχείου αγορών και πωλήσεων σε csv στο λογιστικό σας γραφείο για την εισαγωγή του στο απλογραφικό ή διπλογραφικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο λογιστής σας
  2. Η αυτόματη δημιουργία αρχείου xml που απαιτεί η  Γ.Γ.Π.Σ για την  τριμηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση των πωλήσεων - αγορών-  και δαπανών * 
    1. Tο αρχείο αυτό μπορεί να το επεξεργαστεί και αποθηκεύσει το λογιστικό σας γραφείο ή να το αποστείλετε κατευθείαν στη Γ.Γ.Π.Σ 
  3. Η ηλεκτρονική αποστολή και αρχειοθέτηση των παραστατικών πωλήσεων. 
  4. Η ορθή απεικόνιση του αποτελέσματος ανά πάσα στιγμή για το Φ.Π.Α προς απόδοση, φόρων προς απόδοση καθώς και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σας. 
  5. Η αποφυγή της ημερήσιας καταχώρησης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών** (πρόην αποδείξεων παροχής υπηρεσίας) που έχετε εκδώσει, στη Γ.Γ.Π.Σ 
    1. (Νέα απαίτηση της Γ.Γ.Π.Σ  το esend πληροφορίες  στο  https://www1.gsis.gr/tameiakes/ ).

 

* Θα πρέπει να έχετε επιλέξει το i-spirit business, ώστε να επωφεληθείτε το σύνολο των λειτουργιών που αναφέρουμε.