Ετοιμότητα, αυτοματοποίηση και υπευθυνότητα για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Λογιστικό πρόγραμμα i-spirit

Για κάθε παραστατικό που θα εκτυπωθεί ή καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, θα ακολουθήσουν μια σειρά από αυτόματες διαδικασίες προς όφελος της επιχείρησης και του λογιστικού του γραφείου. Το καινοτόμο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αυτόματα θα ταξινομήσει, αποθηκεύσει και διασφαλίσει τις συναλλαγές σας. Ο χρήστης της εφαρμογής δεν θα αποστείλει ποτέ ελλιπή στοιχεία στο λογιστή του ή στην Α.Α.Δ.Ε. Η διαδικασίες που ακολουθούνται από την εφαρμογή, έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, την οργάνωση του χρόνου σας και τον εκμηδενισμό του λάθους. 

Μερικοί από τους αυτοματισμούς που σας προσφέρει η εφαρμογή είναι: 

  1. Η αποστολή αρχείου πωλήσεων στον λογιστή σας με ένα click 
  2. H ή του στο απλογραφικό ή διπλογραφικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο λογιστής σας
  3. Η αυτόματη δημιουργία αρχείου xml που απαιτεί η  Γ.Γ.Π.Σ για τις Μ.Υ.Φ  
  4. Η ηλεκτρονική αποστολή και αρχειοθέτηση των παραστατικών πωλήσεων με μοναδική ταυτοποίηση  
  5. Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας  

Δωρεάν δοκιμή