Σύγκριση εκδόσεων i-spirit

 • Αρχική τιμή άδειας χρήσης. (Περιλαμβάνει εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αναβαθμίσεις και καθολική υποστήριξη για ένα έτος) *

 • Ειδική προσφορά **
 • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (λιανικών συναλλαγών - τιμολογίων - δελτίων - πιστωτικών)

 • Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση των παραστατικών πωλήσεων χωρίς τη χρήση outlook (απαιτεί μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο)

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε συσκευή (εξωτερικό δίσκο) ή στο προσωπικό σας χώρο στο internet

 • Διαχείριση πελατών, εισπράξεων καρτέλες υπόλοιπα, mini CRM, πωλητές

 • Στατιστικές, πωλήσεων - ειδών - δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων και εξαγωγή σε excel

 • Διαχείριση τεσσάρων διαφορετικών ημερολογίων

 • Ειδική αποστολή πωλήσεων σε λογιστικά προγράμματα και Γ.Γ.Π.Σ. Αποστολή Μ.Υ.Φ πωλήσεων, αποθήκευση xml-Κατάσταση βιβλίου εσόδων απλογραφικών ή διπλογραφικών (άρθρα λογιστικής) σε Ε.Λ.Γ.Σ και σε Ε.Λ.Π.

 • Διαχείριση παραστατικών αγορών και εξόδων

 • Διαχείριση προμηθευτών ,πληρωμών ,καρτέλες υπόλοιπα, mini CRM

 • Ειδική αποστολή εξόδων σε λογιστικά προγράμματα και Γ.Γ.Π.Σ

 • Κατάσταση βιβλίου εσόδων - εξόδων (Λογιστική κατάσταση)

 

Το κόστος της ετήσιας υποστήριξης ανέρχεται μετά το πρώτο έτος :
 • 149€ πλέον Φ.Π.Α  για το i-spirit sales
 • 199€ πλέον Φ.Π.Α  γιά τις 4 επόμενες εκδόσεις. 
​Από την εταιρεία i-spirit software , εφόσον είναι ενεργή η σύμβαση υποστήριξης υπάρχει η δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει κανένα άλλο «κρυφό κόστος» που θα σας επιβαρύνει για το λογισμικό  (Υπηρεσίες υποστήριξης- εγκατάστασης εκπαίδευσης, reporting).
Η σύμβαση υποστήριξης περιλαμβάνει:
 • Αναβαθμίσεις στο λογισμικό για: 
  • φορολογικές αλλαγές
  • συμβατότητα με νέα λειτουργικά συστήματα windows 8.1, windows 10 κ.λ.π 
  • προσθήκη σε νέες λειτουργικότητες 
 • Υποστήριξη στο λογισμικό 
  • Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη help desk +30-2169000645
  • Απεριόριστη απομακρυσμένη υποστήριξη (remote support)
  • Δωρεάν εκπαίδευση στο χώρο μας ή με ηλεκτρονική απομακρυσμένη υποστήριξη
 • Reporting 
  • ​Δωρεάν βοήθεια για την εξαγωγή εκτυπώσεων σε όλα τα δημοφιλή format (PDF,excel, PIVOT).
**  Η τιμή περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες υποστήριξης για ένα έτος. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α