Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Σύγκριση εκδόσεων i-spirit

 • Αρχική τιμή άδειας χρήσης. (Περιλαμβάνει εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αναβαθμίσεις και καθολική υποστήριξη για ένα έτος) *

 • Ειδική προσφορά **
 • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (λιανικών συναλλαγών - τιμολογίων - δελτίων - πιστωτικών)

 • Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση των παραστατικών πωλήσεων χωρίς τη χρήση outlook (απαιτεί μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο)

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε συσκευή (εξωτερικό δίσκο) ή στο προσωπικό σας χώρο στο internet

 • Διαχείριση πελατών, εισπράξεων καρτέλες υπόλοιπα, mini CRM, πωλητές

 • Στατιστικές, πωλήσεων - ειδών - δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων και εξαγωγή σε excel

 • Διαχείριση τεσσάρων διαφορετικών ημερολογίων

 • Αποστολή δεδομένων στο #myData (Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)

 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό

 • Ειδική αποστολή πωλήσεων σε λογιστικά προγράμματα και Γ.Γ.Π.Σ. Αποστολή Μ.Υ.Φ πωλήσεων, αποθήκευση xml-Κατάσταση βιβλίου εσόδων απλογραφικών ή διπλογραφικών (άρθρα λογιστικής) σε Ε.Λ.Γ.Σ και σε Ε.Λ.Π.

 • Διαχείριση παραστατικών αγορών και εξόδων

 • Διαχείριση προμηθευτών ,πληρωμών ,καρτέλες υπόλοιπα, mini CRM

 • Ειδική αποστολή εξόδων σε λογιστικά προγράμματα και Γ.Γ.Π.Σ

 • Κατάσταση βιβλίου εσόδων - εξόδων (Λογιστική κατάσταση)

 

Περιλαμβάνεται στην τιμή:

Η χρήση της εφαρμογής, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση η απομακρυσμένη εκπαίδευση, η τηλεφωνική υποστήριξη και οι αναβαθμίσεις για ένα έτος.

Το κόστος της ετήσιας υποστήριξης ανέρχεται μετά το πρώτο έτος : στα 149€  για το i-spirit sales  και στα 199€  για τις 3 επόμενες εκδόσεις.  

Το κόστος της ετήσιας υποστήριξης ανέρχεται μετά το πρώτο έτος : στα 399€  για το i-spirit Business

Η i-spirit Software, δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει κανένα  «κρυφό κόστος» που θα σας επιβαρύνει,  για  εργασίες εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, εφόσον είναι ενεργή η σύμβαση υποστήριξης.

Αναλυτικά το κόστος υποστήριξης περιλαμβάνει:

 • Τις αναβαθμίσεις (νέες εκδόσεις) για τις φορολογικές αλλαγές, την συμβατότητα με τα νέα λειτουργικά συστήματα windows 8.1, windows 10 e.t.c, για βελτιστοποιήσεις, για την προσθήκη νέων αυτοματισμών και νέων λειτουργικοτήτων. 
 • Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη (help desk) : 2103009907 &  2169000645 (από τις 9:00 έως τις 18:00 δευτέρα έως Παρασκευή). 
 • Απεριόριστη απομακρυσμένη υποστήριξη (remote support) για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit
 • Δωρεάν εκπαίδευση στο χώρο μας ή με ηλεκτρονική απομακρυσμένη υποστήριξη
 • Βοήθεια για την εξαγωγή εκτυπώσεων σε όλα τα δημοφιλή format (PDF, EXCEL, CSV ,WORD etc), για την επιχείρηση και το λογιστή σας. 

Σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε την συνδρομή σας, δεν διακόπτουμε την πρόσβαση στην εφαρμογή σας.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις δωρεάν υπηρεσίες, η μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές (DATA MIGRATION).

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.