Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Συχνές Ερωτήσεις

Για την καταχώρηση τιμολογίου πώλησης σε πελάτη εξωτερικού είναι απαραίτητο να τηρούνται δύο προϋποθέσεις. Να ανοιχτεί είδος «Πωλήσεις Προϊόντων ή Υπηρεσιών Εξωτερικού», ή κάποιο αντίστοιχο είδος εξωτερικού και να δηλωθεί στον πελάτη η χώρα του. Το είδος πρέπει να αναγράφει στην κατηγορία ΦΠΑ «0% - Μηδενικός». Αντίστοιχα στον πελάτη πρέπει να δηλωθεί η χώρα του ώστε να μην γίνεται έλεγχος για το ΑΦΜ του και να μην τον συμπεριλαμβάνουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Η καταχώρηση τιμολογίου αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού είναι ανάλογη με την καταχώρηση τιμολογίου πώλησης σε πελάτη εξωτερικού. Χρειάζεται να ανοιχτεί είδος «Αγορές Προϊόντων ή Υπηρεσιών Εξωτερικού», ή κάποιο αντίστοιχο είδος εξωτερικού και να δηλωθεί στον προμηθευτή να δηλωθεί η χώρα του ώστε να μην γίνεται έλεγχος για το ΑΦΜ του και να μην τον συμπεριλαμβάνουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. - See more at: http://www.i-spirit.gr/blog/faq-i-spirit-syhnes-erotiseis-pelaton#sthash...

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει ηλεκτρονικό υπολογιστή θα πρέπει καταρχάς να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή του i-spirit. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε είτε αυτόματα από την εφαρμογή είτε χειροκίνητα από τον χρήστη. Επίσης αν ο χρήστης χρησιμοποιεί το Ημερολόγιο θα πρέπει να έχει μαζί με το αντίγραφο ασφαλείας και το αρχείο του ημερολογίου, το οποίο βρίσκεται στην διαδρομή «C:\ProgramData\ispirit\Data\Calendar.ics». Στην συνέχεια αφού ολοκληρώσει την εγκατάσταση με την τελευταία έκδοση του προγράμματος, την οποία μπορεί να κατεβάσει από την διεύθυνση «www.i-spirit.gr/download», θα επιλέξει την «Εισαγωγή κλειδιού χρήσης» και θα εισάγει το registration key με το οποίο έκανε ενεργοποίηση το πρόγραμμα του την πρώτη φορά. Τέλος στην συνέχεια της εγκατάστασης δεν θα συμπληρώσει τα στοιχεία του για την εκκίνηση της εφαρμογής αλλά θα επιλέξει «Είμαι ήδη χρήστης του i-spirit και επιθυμώ να φορτώσω ένα προηγούμενο αντίγραφο» και θα φορτώσει το αντίγραφο ασφαλείας που έχει από τον προηγούμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Η εικόνα (logo) της επιχείρησης στην επικεφαλίδα του παραστατικού θα πρέπει να είναι τετράγωνη και οι ιδανικές της διαστάσεις είναι 80 x 80 pixels. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει παραμόρφωση της κατά την εκτύπωση. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ορθογώνιας εικόνας (logo) επιχείρησης.

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο : Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Στη σελίδα:

https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg

της Γ.Γ.Π.Σ., δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεωτικά με τον ρόλο "εταιρία".

Βήμα 2ο : Έκδοση κωδικών. Στη σελίδα: 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices

της Γ.Γ.Π.Σ., πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Επιλέγετε και πάλι υποχρεωτικά το ρόλο "εταιρία" για την αυτοματοποιημένη είσοδο στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα και ζητάτε τη δημιουργία των κωδικών.

Βήμα 3ο:

Οι κωδικοί που θα παραχθούν θα πρέπει στη συνέχεια να πληκτρολογήσουν στο i-spirit ως κωδικοί χρήσης της υπηρεσίας ελέγχου Α.Φ.Μ

Κατά την δημιουργία νέου πελάτη ή προμηθευτή, εφόσον συμπληρώσουμε την πρώτη φορά τον Α.Φ.Μ του συναλλασσόμενου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, πιέζουμε το πλήκτρο Συμπλήρωση από ΓΓΠΣ, συμπληρώνουμε το Ψευδώνυμο και τον κωδικό που έχουμε συμπληρώσει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και επιλέγουμε αποθήκευση.