Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του προγράμματος από δύο ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του προγράμματος από δύο ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του προγράμματος από δύο ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ο συγχρονισμός δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές με την εισαγωγή δεδομένων όμως να μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν. Για την χρήση σε δύο ή περισσότερους πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία backup-restore ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα από τον έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στους υπόλοιπους.

Ελληνικά
Sort by: 
34