Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Εξειδικευμένη πληροφόρηση

Τι Πως Πότε Ποιος ενημερώνει τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, αναλυτικά το νέο περιβάλλον εργασίας και αλλαγές στην καθημερινότητά του λογιστή

myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση,

Το #myData ενισχύει το επάγγελμα του λογιστή και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητά του.

Η επιστημονική ομάδα του i-spirit σας δίνει 4  σημαντικές απαντήσεις για το  ΤΙ - ΠΩΣ -ΠΟΤΕ - ΠΟΙΟΣ ώστε να κατανοήσετε την νέα κανονικότητα 

Τι ενημερώνει αυτόματα τα ηλεκτρονικά βιβλία  myDATA ανά ΑΦΜ