Επικοινωνία | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Επικοινωνία

Invoicesoft IKE  - Αρ. ΓΕΜΗ: 146155901000

Τμήμα υποστήριξης: Ηλεκτρονικές απαντήσεις  Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9:00 με 19:00 στο support@i-spirit.gr

Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης:  2103009907  Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 9:00 έως τις 17:00 

Διεύθυνση αλληλογραφίας και παραλαβών:

Invoicesoft IKE  Εμπορικο Κέντρο Αίθριο. Αγίου Κωνσταντίνου 40, τκ 15124, Ισόγειο γραφείο, Ι26.  

Invoicesoft P.C   Aithrio Shοp.Center  Agiou Konstantinou 40, zc15124  GF office I26 - Marousi Greece 

www.i-spirit.gr     info@i-spirit.gr

i-spirit Remote Support