Υποστήριξη 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907, 210-6777122

Επικοινωνία

Τμήμα υποστήριξης:

  • Ηλεκτρονικές απαντήσεις στο support@i-spirit.gr  από την Δευτέρα έως το Σάββατο από τις 9:00 έως τις 22:00 
  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 2103009907 (16 γραμμές) από:
    • Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 9:00 έως τις 17:00  
  • i-spirit Remote Support  remote support  download

Πωλήσεις - λογιστήριο:

  •  Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 9:00 έως τις 17:00 

email: info@i-spirit.gr

Διεύθυνση αλληλογραφίας και παραλαβών:

i-spirit software -Andaneias 15 Chalandri tk 15231-Athens Greece

Δείτε εδώ video με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης: