Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Video εκπαίδευσης

Οδηγίες χρήσης και video εκπαίδευσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης i-spirit

Μπορείτε να δείτε τα video εκπαίδευσης ή να κατεβάσετε το PDF με αναλυτικές οδηγίες, για την εγκατάσταση και την χρήση της εφαρμογής i-spirit.
Ο αύξων αριθμός καθορίζει την σειρά που πρέπει να τα παρακολουθήσετε ώστε να πετύχετε σε λίγο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα.

Video εκπαίδευσης παλαιοτέρων εκδόσεων