Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Τιμοκατάλογος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 • i-spirit
  sales
 • 300€
  149€
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση πωλήσεων διαχείριση πελατών
 • Αποστολή δεδομένων στο #myData (ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)
 • i-spirit
  s gsis
 • 350€
  199€
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση πωλήσεων διαχείριση πελατών
 • Λογιστικές αναφορές πωλήσεων
 • Αποστολή δεδομένων στο #myData (ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
 • i-spirit
  commercial
 • 450€
  249€
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση πωλήσεων διαχείριση πελατών
 • Λογιστικές αναφορές πωλήσεων
 • Διαχείριση αγορών - δαπανών προμηθευτών
 • Αποστολή δεδομένων στο #myData (ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
 • i-spirit
  c gsis
 • 550€
  299€
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση πωλήσεων διαχείριση πελατών
 • Λογιστικές αναφορές πωλήσεων
 • Διαχείριση αγορών - δαπανών προμηθευτών
 • Λογιστικές αναφορές αγορών- δαπανών 
 • Αποστολή δεδομένων στο #myData (ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
 • i-spirit
  business
 • 950€
  399€
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση πωλήσεων διαχείριση πελατών
 • Λογιστικές αναφορές πωλήσεων
 • Διαχείριση αγορών - δαπανών προμηθευτών
 • Λογιστικές αναφορές αγορών- δαπανών 
 • Διαχείριση απλογραφικών βιβλίων
 • Αποστολή δεδομένων στο #myData (ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε)
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό

 

Περιλαμβάνεται στην τιμή:

Η χρήση της εφαρμογής, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση η απομακρυσμένη εκπαίδευση, η τηλεφωνική υποστήριξη και οι αναβαθμίσεις για ένα έτος.

Το κόστος της ετήσιας υποστήριξης ανέρχεται μετά το πρώτο έτος : στα 149€  για το i-spirit sales  και στα 199€  για τις 3 επόμενες εκδόσεις.  

Το κόστος της ετήσιας υποστήριξης ανέρχεται μετά το πρώτο έτος : στα 399€  για το i-spirit Business

Η i-spirit Software, δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει κανένα  «κρυφό κόστος» που θα σας επιβαρύνει,  για  εργασίες εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, εφόσον είναι ενεργή η σύμβαση υποστήριξης.

Αναλυτικά το κόστος υποστήριξης περιλαμβάνει:

 • Τις αναβαθμίσεις (νέες εκδόσεις) για τις φορολογικές αλλαγές, την συμβατότητα με τα νέα λειτουργικά συστήματα windows 8.1, windows 10 e.t.c, για βελτιστοποιήσεις, για την προσθήκη νέων αυτοματισμών και νέων λειτουργικοτήτων. 
 • Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη (help desk) : 2103009907 &  2169000645 (από τις 9:00 έως τις 18:00 δευτέρα έως Παρασκευή). 
 • Απεριόριστη απομακρυσμένη υποστήριξη (remote support) για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit
 • Δωρεάν εκπαίδευση στο χώρο μας ή με ηλεκτρονική απομακρυσμένη υποστήριξη
 • Βοήθεια για την εξαγωγή εκτυπώσεων σε όλα τα δημοφιλή format (PDF, EXCEL, CSV ,WORD etc), για την επιχείρηση και το λογιστή σας. 

Σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε την συνδρομή σας, δεν διακόπτουμε την πρόσβαση στην εφαρμογή σας.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις δωρεάν υπηρεσίες, η μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές (DATA MIGRATION).

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.