Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Version news

i-spirit version news έκδοση 1.08.65 Προετοιμασία για την myDATA

 • 1) Παραστατικό, υπολογισμός ποσού Κρατήσεων με συμπλήρωση ποσοστού  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 •  

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news έκδοση 1.08.60

1) Ενδοκοινοτικές παραδόσεις και παραδόσεις Τρίτων χωρών  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

2) Παραστατικό, διαχείριση παρ. φόρου σε επίπεδο γραμμής [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

3) Υλοποίηση «Σειράς Παραστατικού» [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

4) Παραστατικό, πεδία Επιβαρύνσεις - Κρατήσεις - Παρακρατούμενος φόρος [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news έκδοση 1.08.

 1. Μετασχηματισμός πολλών Δ.Α. σε ένα Τιμολόγιο ή ΑΛΣ  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Προσθήκη νέου τύπου "Χωρίς ΦΠΑ" #mydata συμβατότητα   [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Δυνατότητα απόκρυψης τύπων παραστατικών  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Πολλαπλές «Σειρές Παραστατικών» #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Δυνατότητα αρχικοποίησης  Αρίθμησης για τα Πιστωτικά και Ακυρωτικά συσχετιζόμενα παραστατικά #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Προσθήκες και αλλαγές στους παρακρατούμενους Φόρους #mydata συμβατότητα  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Λίστες τιμών Σκοπός Διακίνησης και Μονάδα μέτρησης  #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Προσθήκη των  προτύπων παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.41

1.Ημερολόγιο, σύνδεση πόρου με συμβάντα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.35

 1. Εμφάνιση του ΑΜΚΑ στην εκτύπωση του παραστατικού  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Υποστήριξη νέου τύπου παραστατικού: Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.19

 1. Δυνατότητα μετασχηματισμού (εξόφλησης) «Τιμολογίου Αγοράς» σε «Απόδειξη Πληρωμής» και «Ένταλμα Πληρωμής» [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Δυνατότητα διαχείρισης λίστας «Προσυμπληρωμένων Παρατηρήσεων»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Νέος τύπος παραστατικού αγορών: «Ένταλμα Πληρωμής»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Δυνατότητα χρήσης «Πρόσθετων πεδίων» ανά οντότητα της εφαρμογής  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.00

 1. Πρόσθετα ηλεκτρονικά Βιβλία (Βιβλίο πόρτας, αστυνομίας, ασθενών, εισερχομένων οχημάτων parking κ.α.) [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Αναφορές για τα  πρόσθετα ηλεκτρονικά Βιβλία [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. CRM ημερολόγια, πόροι και γεγονότα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Παραστατικά- αυτοματισμοί σε μετασχηματισμούς και εκτυπώσεις [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Λίστα παραστατικών - επιπρόσθετα δυναμικά πεδία [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Είδη προσθήκη πεδίων [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Υποδομές και επικοινωνία με λογιστή έπειτα από αίτημα πελάτη [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Εκτυπώσεις παραστατικών, νεά πεδία, προσθήκη ψηφιακής ή σκαναρισμένης υπογραφής [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.06.40

 1. Αυτόματη δικτυακή σύνδεση (ethernet) με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Περιορισμός εμφάνισης υπηρεσιών - ειδών ανά Επιτήδευμα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Σύνολο Υπολοίπου Περιόδου στο Report "Υπολοιπα Περιόδου Πελατών/Προμηθευτών" [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.05.00

 1. Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών τοπικών εγκαταστάσεων «multi company» από την ίδια εφαρμογή (ίδιο pc) [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Report Ταμείου «Αναφορά Εισπράξεων & Πληρωμών ανά τρόπο ρίσπραξης και πληρωμής» [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Προσθήκη στην οθόνη  της λίστας  των συναλλασσόμενων του πεδίου «Διακριτικός τίτλος» για τα νομικά πρόσωπα. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ] 
 4. Το πεδίο Κωδικός (ή Κωδική Ονομασία) του είδους/υπηρεσίας να αποθηκεύει μέχρι 19 χαρακτήρες. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης οποιασδήποτε γραμματοσειράς επιθυμείτε στα παραστατικά [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.50

 1. Βελτίωση ταχύτητας στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
 2. Προσθήκη πεδίου "Αριθμός Επιταγής" στους τρόπους πληρωμής. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Προσθήκη επιλογή στις επικεφαλίδες: Logo πάνω από τις επωνυμίες .[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Νέα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα παράδοσης στα πασταστατικά πώλησης και διακίνησης. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Προσθήκη πεδίου προηγούμενου υπολοίπου πελάτη στις φόρμες Α5. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Στοίχιση των πεδίων στις γραμμές των ειδών στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Σύνδεση της εφαρμογής  i-spirit με περισσότερα μηχανήματα (P.O.S) είσπραξης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Εμφανίζεται το πεδίο Website σε όλες τις επικεφαλίδες.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 9. Απόκρυψη του πεδίου «Τύπος ΦΠΑ» στη φόρμα των Ταμειακών Παραστατικών.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 10. Αυτόματη συμπλήρωση από Α.Φ.Μ. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 11. Δυνατότητα πολλαπλών ενεργοποιήσεων[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Σελίδες