Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Version news

Οι σημαντικές αλλαγές στην έκδοση 1.03.15 στο λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit. Διπλογραφικά άρθρα και παραστατικά εξωτερικού

24/04/2016

Εξαγωγή άρθρων πωλήσεων για τα διπλογραφικά βιβλία. Η εξαγωγή των άρθρων μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο ή με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Γενική Λογιστική

Οι σημαντικές αλλαγές στην έκδοση 1.03

08/05/2015

Η αποστολή παραστατικού με email προς τον συναλλασσόμενο πλέον δεν απαιτεί τη χρήση Outlook, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσα από την εφαρμογή


Ενεργοποιήθηκε η ανάκτηση των «Βασικών στοιχείων μητρώου από τη ΓΓΠΣ» μόνο με τη χρήση του ΑΦΜ του συναλλασσόμενου

Σελίδες