Υποστήριξη 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Version news

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.00

 1. Πρόσθετα ηλεκτρονικά Βιβλία (Βιβλίο πόρτας, αστυνομίας, ασθενών, εισερχομένων οχημάτων parking κ.α.)
 2. Αναφορές για τα  πρόσθετα ηλεκτρονικά Βιβλία
 3. CRM ημερολόγια, πόροι και γεγονότα
 4. Παραστατικά- αυτοματισμοί σε μετασχηματισμούς και εκτυπώσεις
 5. Λίστα παραστατικών - επιπρόσθετα δυναμικά πεδία
 6. Είδη προσθήκη πεδίων
 7. Υποδομές και επικοινωνία με λογιστή έπειτα από αίτημα πελάτη
 8. Εκτυπώσεις παραστατικών, νεά πεδία, προσθήκη ψηφιακής ή σκαναρισμένης υπογραφής

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.06.40

 1. Αυτόματη δικτυακή σύνδεση (ethernet) με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Περιορισμός εμφάνισης υπηρεσιών - ειδών ανά Επιτήδευμα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Σύνολο Υπολοίπου Περιόδου στο Report "Υπολοιπα Περιόδου Πελατών/Προμηθευτών" [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.05.00

 1. Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών τοπικών εγκαταστάσεων «multi company» από την ίδια εφαρμογή (ίδιο pc) [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Report Ταμείου «Αναφορά Εισπράξεων & Πληρωμών ανά τρόπο ρίσπραξης και πληρωμής» [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Προσθήκη στην οθόνη  της λίστας  των συναλλασσόμενων του πεδίου «Διακριτικός τίτλος» για τα νομικά πρόσωπα. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ] 
 4. Το πεδίο Κωδικός (ή Κωδική Ονομασία) του είδους/υπηρεσίας να αποθηκεύει μέχρι 19 χαρακτήρες. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης οποιασδήποτε γραμματοσειράς επιθυμείτε στα παραστατικά [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.50

 1. Βελτίωση ταχύτητας στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
 2. Προσθήκη πεδίου "Αριθμός Επιταγής" στους τρόπους πληρωμής. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Προσθήκη επιλογή στις επικεφαλίδες: Logo πάνω από τις επωνυμίες .[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Νέα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα παράδοσης στα πασταστατικά πώλησης και διακίνησης. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Προσθήκη πεδίου προηγούμενου υπολοίπου πελάτη στις φόρμες Α5. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Στοίχιση των πεδίων στις γραμμές των ειδών στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Σύνδεση της εφαρμογής  i-spirit με περισσότερα μηχανήματα (P.O.S) είσπραξης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Εμφανίζεται το πεδίο Website σε όλες τις επικεφαλίδες.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 9. Απόκρυψη του πεδίου «Τύπος ΦΠΑ» στη φόρμα των Ταμειακών Παραστατικών.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 10. Αυτόματη συμπλήρωση από Α.Φ.Μ. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 11. Δυνατότητα πολλαπλών ενεργοποιήσεων[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.36

 1. Εργαλείο διαμόρφωσης εκτυπώσεων παραστατικών [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Σύνδεση με P.O.S είσπραξης καρτών [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Δυνατότητα έως 5 δεκαδικά σε αξίες και ποσότητες [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Δυνατοτήτα Ελληνικών και Αγγλικών για όλα τα παραστατικά που εκδίδουμε [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Δυνατοτήτα επανεκτύπωσης ή  αποστολή με email των παραστατικών από την λίστα πωλήσεων (zoom in) [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Εργαλείο στατιστικών αναφορών [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Λοιπές βελτιώσεις [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.00

 1. Κατάργηση των windows xp για τη χρήση της εφαρμογής i-spirit [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
 2. Βελτιστοποιήση της ταχύτητας εκτέλεσης της εφαρμογής κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων. [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
 3. Δυνατότητα αντιγραφής καταχωρημένου παραστατικού, με τη συμπλήρωση ενός νέου Υπο Σύνταξη παραστατικού, με τα ίδια στοιχεία. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Ευκολότερη καταχώρηση πολλαπλών νέων εγγραφών. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.03.19

 1. Δυνατότητα μηδενικού ΦΠΑ στον συναλλασσόμενο για πελάτες εξωτερικού. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Δυνατότητα απόκρυψης των πεδίων «Προγούμενο & Τρέχον Υπόλοιπο Συναλλασσόμενου» στην φόρμα εκτύπωσης παραστατικού. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Ενεργοποίηση αποστολής αρχείου από τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (Η.Φ.Μ.) κατά την έκδοση του Ζ (παραμετρικό) στο esend. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση έκδοση 1.03.16

 1. Αυτόματη ενημέρωση αλλαγής στους νέους συνετελλεστές Φ.Π.Α  [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.03.15

 1. Εξαγωγή άρθρων πωλήσεων για τα διπλογραφικά βιβλία. Η εξαγωγή των άρθρων μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο ή με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικού στα Αγγλικά. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.03.00

 1. Αποστολή και ταυτοποίηση παραστατικού με email μόνο με την χρήση Internet μέσα από την εφαρμογή. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Ανάκτηση των «Βασικών στοιχείων μητρώου από τη ΓΓΠΣ» με την χρήση  Α.Φ.Μ του συναλλασσόμενου.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Προστέθηκαν οι νέοι μειωμένοι συντελεστές 6% & 4%. [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]

 

Σελίδες