Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Blog

Έχουμε ότι χρειαστείτε για την σύνδεση των των ηλεκτρονικών βιβλίων και ταμειακών μηχανών και με την Α.Α.Δ.Ε

Έως την 31/07/2020 οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν τις ταμειακές μηχανές. Δείτε ποια μοντέλα αποσύρονται εδώ

Ο ασφαλέστερος τρόπος που σας προτείνουμε για την αποστολή των λιανικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε και την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι:

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news ΒΕΤΑ έκδοση 1.08.

 1. Μετασχηματισμός πολλών Δ.Α. σε ένα Τιμολόγιο ή ΑΛΣ  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Προσθήκη νέου τύπου "Χωρίς ΦΠΑ" #mydata συμβατότητα   [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Δυνατότητα απόκρυψης τύπων παραστατικών  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Πολλαπλές «Σειρές Παραστατικών» #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Δυνατότητα αρχικοποίησης  Αρίθμησης για τα Πιστωτικά και Ακυρωτικά συσχετιζόμενα παραστατικά #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Προσθήκες και αλλαγές στους παρακρατούμενους Φόρους #mydata συμβατότητα  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Λίστες τιμών Σκοπός Διακίνησης και Μονάδα μέτρησης  #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Προσθήκη των  προτύπων παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.41

1.Ημερολόγιο, σύνδεση πόρου με συμβάντα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.35

 1. Εμφάνιση του ΑΜΚΑ στην εκτύπωση του παραστατικού  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Υποστήριξη νέου τύπου παραστατικού: Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.19

 1. Δυνατότητα μετασχηματισμού (εξόφλησης) «Τιμολογίου Αγοράς» σε «Απόδειξη Πληρωμής» και «Ένταλμα Πληρωμής» [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Δυνατότητα διαχείρισης λίστας «Προσυμπληρωμένων Παρατηρήσεων»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Νέος τύπος παραστατικού αγορών: «Ένταλμα Πληρωμής»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Δυνατότητα χρήσης «Πρόσθετων πεδίων» ανά οντότητα της εφαρμογής  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Έκδοση ηλεκτρονικού παραστατικού και αποστολή από αδειοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή από φορολογικό μηχανισμό και τα δύο ΦΕΚ

Φορολογικός μηχανισμός ή πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Το μεγάλο ερωτηματικό. Η i-spirit σας παρέχει και τις δύο λύσεις. Τα τελευταία Φ.Ε.Κ 

 

Φορολογικός μηχανισμός  δείτε το  Φ.Ε.Κ 317/06/02/2020

 Ταυτοποιεί  με ΕΑΦΔΣΣ τα παραστατικά που εκδίδει η εφαρμογή i-spirit με φυσικό μηχάνημα. 

Ο καθορισμός της μορφής του ηλεκτρονικού τιμολογίου με το φεκ τεύχος B’ 457/14.02.2020 με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Καθορίστηκε ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου που παραπέμπει και  στο A.P.I των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε myDATA

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής κυβέρνησης καθορίζεται με βάση τα Ευρωπαικά πρότυπα. 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.

Ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε σε πραγματικό χρόνο από όλες τις λιανικές συναλλαγές μέσω των φορολογικών μηχανισμών και Φ.Τ.Μ Φ.Ε.Κ 317 /06/02/2020.

Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από τις ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς προσδιορίζονται στις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές που  αναφέρει το Φ.Ε.Κ 317/06/02/2020.

Μετά την δημοσίευση του Φ.Ε.Κ,  κλείνει και ο κύκλος που σηματοδοτεί το τέλος των χειρόγραφων βιβλίων και παραστατικών (Αποδείξεις και τιμολόγια).

Τα βιβλία εσόδων εξόδων καταργούνται εντός του 2020.

Σελίδες