Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Blog

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news ΒΕΤΑ έκδοση 1.08.

 1. Μετασχηματισμός πολλών Δ.Α. σε ένα Τιμολόγιο ή ΑΛΣ  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Προσθήκη νέου τύπου "Χωρίς ΦΠΑ" #mydata συμβατότητα   [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Δυνατότητα απόκρυψης τύπων παραστατικών  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Πολλαπλές «Σειρές Παραστατικών» #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Δυνατότητα αρχικοποίησης  Αρίθμησης για τα Πιστωτικά και Ακυρωτικά συσχετιζόμενα παραστατικά #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Προσθήκες και αλλαγές στους παρακρατούμενους Φόρους #mydata συμβατότητα  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Λίστες τιμών Σκοπός Διακίνησης και Μονάδα μέτρησης  #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Προσθήκη των  προτύπων παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων #mydata συμβατότητα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.41

1.Ημερολόγιο, σύνδεση πόρου με συμβάντα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.35

 1. Εμφάνιση του ΑΜΚΑ στην εκτύπωση του παραστατικού  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Υποστήριξη νέου τύπου παραστατικού: Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.19

 1. Δυνατότητα μετασχηματισμού (εξόφλησης) «Τιμολογίου Αγοράς» σε «Απόδειξη Πληρωμής» και «Ένταλμα Πληρωμής» [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 2. Δυνατότητα διαχείρισης λίστας «Προσυμπληρωμένων Παρατηρήσεων»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Νέος τύπος παραστατικού αγορών: «Ένταλμα Πληρωμής»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Δυνατότητα χρήσης «Πρόσθετων πεδίων» ανά οντότητα της εφαρμογής  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Έκδοση ηλεκτρονικού παραστατικού και αποστολή από αδειοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή από φορολογικό μηχανισμό και τα δύο ΦΕΚ

Φορολογικός μηχανισμός ή πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Το μεγάλο ερωτηματικό. Η i-spirit σας παρέχει και τις δύο λύσεις. Τα τελευταία Φ.Ε.Κ 

 

Φορολογικός μηχανισμός  δείτε το  Φ.Ε.Κ 317/06/02/2020

 Ταυτοποιεί  με ΕΑΦΔΣΣ τα παραστατικά που εκδίδει η εφαρμογή i-spirit με φυσικό μηχάνημα. 

Ο καθορισμός της μορφής του ηλεκτρονικού τιμολογίου με το φεκ τεύχος B’ 457/14.02.2020 με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Καθορίστηκε ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου που παραπέμπει και  στο A.P.I των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε myDATA

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής κυβέρνησης καθορίζεται με βάση τα Ευρωπαικά πρότυπα. 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.

Ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε σε πραγματικό χρόνο από όλες τις λιανικές συναλλαγές μέσω των φορολογικών μηχανισμών και Φ.Τ.Μ Φ.Ε.Κ 317 /06/02/2020.

Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από τις ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς προσδιορίζονται στις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές που  αναφέρει το Φ.Ε.Κ 317/06/02/2020.

Μετά την δημοσίευση του Φ.Ε.Κ,  κλείνει και ο κύκλος που σηματοδοτεί το τέλος των χειρόγραφων βιβλίων και παραστατικών (Αποδείξεις και τιμολόγια).

Τα βιβλία εσόδων εξόδων καταργούνται εντός του 2020.

Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. στην Α.Α.Δ.Ε από τις εφαρμογές

Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από τις ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς προσδιορίζονται στις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές που  αναφέρει το Φ.Ε.Κ 317/06/02/2020.

Μετά την χθεσινή δημοσίευση του Φ.Ε.Κ,  κλείνει και ο κύκλος που σηματοδοτεί το τέλος των χειρόγραφων βιβλίων και παραστατικών (Αποδείξεις και τιμολόγια).

Τα βιβλία εσόδων εξόδων καταργούνται εντός του 2020.

Σελίδες