Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Πως μπορώ να κρατάω backup της βάσης δεδομένων μου;

Η εφαρμογή i-spirit, μπορεί να παίρνει αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του αυτόματου backup και να δηλώσετε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα αρχεία, πηγαίνετε στην «Αρχική», στο section «Αντίγραφα Ασφαλείας» και γυρνάτε την επιλογή "Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων" σε "Ναι". Στην συνέχεια επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα backups πατώντας τις τρεις τελείες από πάνω.

Παρατήρηση: Καλό είναι ο φάκελος που θα κρατάει τα backups να μην βρίσκεται στον ίδιο σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή, οπότε προτείνεται να επιλέξετε φάκελο σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, σε USB stick ή σε φάκελο στο cloud (Google Drive, DropBox κ.α.).

Ελληνικά
Sort by: 
5