Τι θα συμβεί αν δεν ανανεώσω την συνδρομή μου στην εφαρμογή i-spirit; | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τι θα συμβεί αν δεν ανανεώσω την συνδρομή μου στην εφαρμογή i-spirit;

Αν δεν ανανεωθεί η εφαρμογή η i-spirit Software δεν διακόπτει την πρόσβαση στα δεδομένα σας και στις διαθέσιμες αναβαθμίσεις της εφαρμογής. 

  • Μπορείτε να κάνετε για πάντα ανάκτηση των παραστατικών που έχετε εκδώσει, να δείτε καρτέλες, λοιπές πληροφορίες να αποστείλετε ΜΥΦ ή στα Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε  #myDATA. Μην ξεχνάτε ότι σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου είστε υποχρεωμένοι να προσκομίσετε τα παραστατικά σας έως τα τελευταία 15 έτη.
  • Μπορείτε να δείτε όλες τις καταχωρημένες πληροφορίες που έχετε στην εφαρμογή.
  • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα παραστατικά που έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας. 
  • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit είναι υβριδική εφαρμογή. Πρόσβαση στα επιχειρησιακά σας δεδομένα έχετε μόνο εσείς.

 

 

Ελληνικά
Sort by: 
50