Οδηγίες για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Οδηγίες για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο : Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Στη σελίδα:

https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg

της Α.Α.Δ.Ε., δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. με τους κωδικούς taxis της εταιρείας.

Βήμα 2ο : Έκδοση κωδικών. Στη σελίδα: 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices

της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Κάνετε login με τους κωδικούς εξουσιοδότησης του taxis (λογιστής ή εκπρόσωπος) και επιλέγετε υποχρεωτικά το ρόλο "εκπρόσωπος νομικού προσώπου" για την εταιρία που θέλετε να δημιουργήσετε τους κωδικούς.

Βήμα 3ο:

Οι κωδικοί που θα παραχθούν θα πρέπει στη συνέχεια να αποθηκευτούν στο i-spirit ως κωδικοί χρήσης της υπηρεσίας ελέγχου Α.Φ.Μ

Κατά την δημιουργία νέου πελάτη ή προμηθευτή, εφόσον συμπληρώσουμε την πρώτη φορά τον Α.Φ.Μ του συναλλασσόμενου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, πιέζουμε το πλήκτρο Συμπλήρωση από ΓΓΠΣ, συμπληρώνουμε το Ψευδώνυμο και τον κωδικό που έχουμε συμπληρώσει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και επιλέγουμε αποθήκευση.

Ελληνικά
Sort by: 
2