Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 2103009907, 210-6777122

Πως μπορώ να εκτυπώσω το παραστατικό μου σε αγγλική φόρμα;

Για να εκτυπώσετε το παραστατικό σε αγγλική φόρμα θα πρέπει αρχικά στις ρυθμίσεις της εφαρμογής να καταχωρήσετε τα στοιχεία της επιχείρησης στα αγγλικά. Στην συνέχεια μέσα από το παραστατικό γυρίζετε το «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε «ENGLISH».

Παρατηρήσεις:

  1. Για να εκτυπωθεί το παραστατικό εξ ’ολοκλήρου στα αγγλικά θα πρέπει οι περιγραφές των ειδών, οι παρατηρήσεις και οποιοδήποτε επιπλέον πεδίο έχετε προσθέσει στην εφαρμογή να είναι καταχωρημένο στα αγγλικά.
  2. Με τον τρόπο αυτό εκτυπώνεται το παραστατικό στα αγγλικά, δεν μεταφράζεται το UI της εφαρμογής.
Ελληνικά
Sort by: 
30