Πως μπορώ να εκτυπώσω το παραστατικό μου σε αγγλική φόρμα; | i-spirit
Support 2103009907

Πως μπορώ να εκτυπώσω το παραστατικό μου σε αγγλική φόρμα;

Για να εκτυπώσετε το παραστατικό σε αγγλική φόρμα θα πρέπει αρχικά στις ρυθμίσεις της εφαρμογής να καταχωρήσετε τα στοιχεία της επιχείρησης στα αγγλικά. Στην συνέχεια μέσα από το παραστατικό γυρίζετε το «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε «ENGLISH».

Παρατηρήσεις:

  1. Για να εκτυπωθεί το παραστατικό εξ ’ολοκλήρου στα αγγλικά θα πρέπει οι περιγραφές των ειδών, οι παρατηρήσεις και οποιοδήποτε επιπλέον πεδίο έχετε προσθέσει στην εφαρμογή να είναι καταχωρημένο στα αγγλικά.
  2. Με τον τρόπο αυτό εκτυπώνεται το παραστατικό στα αγγλικά, δεν μεταφράζεται το UI της εφαρμογής.
Greek
Sort by: 
30