Τι είναι ο αδειοδοτημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τι είναι ο αδειοδοτημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Κατηγορία: 

Ένας νέος φορολογικός μηχανισμός με το όνομα πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, δημιουργήθηκε με την χθεσινή αδειοδότηση και είναι ψηφιακός. 

Οι ομοιότητες και οι  διαφορές του με τον παραδοσιακό φορολογικό μηχανισμό είναι:

  1. Ο φορολογικός μηχανισμός και ο πάροχος συνδέονται με την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης με στόχο την σήμανση και αποθήκευση της απόδειξης που εκδόθηκε.
  2. Ο φορολογικός μηχανισμός είναι κουτί (Hardware) ενώ ο πάροχος είναι λογισμικό.
  3. Ο φορολογικός μηχανισμός αποθηκεύει τοπικά τα παραστατικά που έχουν πάρει σήμανση ενώ ο πάροχος τα αποθηκεύει στο cloud.
  4. Ο φορολογικός μηχανισμός και ο πάροχος προσφέρουν μια ψηφιακή υπογραφή (Ο Φορολογικός μηχανισμός  την ΠΑΗΨΣ και ο Πάροχος την ΥΠΑΗΕΣ).
  5. Ο φορολογικός μηχανισμός και ο πάροχος διατηρούν ψηφιακό αντίγραφο του παραστατικού.
  6. Ο φορολογικός μηχανισμός και ο Πάροχος πρέπει να έχουν ειδική άδεια από το κράτος.
  7. Ο φορολογικός μηχανισμός είναι υποχρεωτικός για τις λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων και θα μπορούσε αντί αυτού η επιχείρηση να έχει πάροχο.
  8. Ο πάροχος δεν είναι υποχρεωτικός λόγω του GDPR 
  9. To κόστος του Φορολογικού μηχανισμού είναι 400€ για χρήση 6 ετών (περίπου) ενώ ο πάροχος χρεώνει ανά παραστατικό (φημολογείται από 0,2+€ ανά παραστατικό)
  10. Ο φορολογικός μηχανισμός και ο Πάροχος αποστέλλουν στην Α.Α.Δ.Ε τα παραστατικά όταν η σήμανση είναι υποχρεωτική (Λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων) 

Σε κάθε περίπτωση και ο φορολογικός μηχανισμός και ο πάροχος απαιτούν ένα πρόγραμμα τιμολόγησης για να συνδεθούν και στην συνέχεια να ταυτοποιήσουν, αποθηκεύσουν και αποστείλουν το παραστατικό που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα αυτό.

Τα παραστατικά χονδρικής και υπηρεσιών δεν απαιτούν σήμανση και το πρόγραμμα τιμολόγησης οφείλει  να τα αποστέλει στο myDATA της Α.Α.Δ.Ε για να ενημερώσει τα ηλεκτρονικά βιβλία χωρίς την παρέμβαση του φορολογικού μηχανισμού ή του παρόχου.

Αν η επιχείρηση εκδίδει παραστατικό λιανικης πωλήσης εμπορευμάτων, έχει την επιλογή να διαλέξει μεταξύ φορολογικού μηχανισμού και παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την σήμανση, αποθήκευση και αποστολή των παραστατικών αυτών υποχρεωτικά.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις επιχειρήσεις  που εξαιρούνται από την χρήση φορολογικού μηχανισμού και κατ επέκταση του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

 

Εμπορική διαχείριση