Πως μπορώ να εκδώσω ακυρωτικό ή πιστωτικό παραστατικό; | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Πως μπορώ να εκδώσω ακυρωτικό ή πιστωτικό παραστατικό;

Για να εκδώσετε ακυρωτικό ή πιστωτικό σε κάποιο παραστατικό που έχετε οριστικοποιήσει στην εφαρμογή θα πρέπει να βρείτε το αρχικό οριστικοποιημένο παραστατικό στην λίστα των παραστατικών. Επιλέγετε το παραστατικό, χωρίς να το ανοίξετε, και επιλέγετε αντίστοιχα «Ακύρωση» ή «Πιστωτικό». Στην συνέχεια ελέγχετε το παραστατικό, κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις (αν είναι πιστωτικό) και το οριστικοποιείται. Βάση νόμου το ακυρωτικό παραστατικό πρέπει να εκδίδεται εντός της ημέρας που εκδόθηκε το αρχικό παραστατικό και σε ολόκληρο το παραστατικό. Το πιστωτικό μπορεί να εκδοθεί σε διαφορετική ημερομηνία και να αφορά σε ολόκληρο το παραστατικό ή σε μέρος αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το πιστωτικό παραστατικό αφορά σε μέρος του αρχικού πιστωτικού θα πρέπει να περιέχει μόνο τα προϊόντα που επιστρέφονται και η αξία του πιστωτικού παραστατικού να είναι η αξία που πρέπει να πιστωθεί στον πελάτη. Για παράδειγμα αν το αρχικό παραστατικό έχει αξία 100,00€ ενώ θέλατε να είναι 80,00€ τότε θα εκδώσετε πιστωτικό παραστατικό αξίας 20,00€.

Ελληνικά
Sort by: 
15