Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 2103009907, 210-6777122

Πως μπορώ να καταχωρίσω ένα τιμολόγιο αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού;

Για να καταχωρείσετε ένα τιμολογίο αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού θα πρέπει να δηλώσετε αρχικά την χώρα του προμηθευτή ώστε να μην γίνεται έλεγχος για τον ΑΦΜ του. Επίσης θα πρέπει στην καρτέλα «Λοιπές Πληροφορίες» να δηλώσετε τον «Τύπο ΦΠΑ» του προμηθευτή σε περίπτωση που είναι μηδενικός. Τέλος για να γίνει σωστή εγγραφή στο βιβλίο θα πρέπει να επιλέξετε το είδος «Αγορές εμπορευμάτων εξωτερικού» ή κάποιο αντίστοιχο αν έχετε ανοίξει δικά σας.

Ελληνικά
Sort by: 
26