Πως μπορώ να καταχωρήσω ένα τιμολόγιο αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού; | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Πως μπορώ να καταχωρήσω ένα τιμολόγιο αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού;

Για να καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο αγοράς από προμηθευτή εξωτερικού θα πρέπει να δηλώσετε αρχικά την χώρα του προμηθευτή ώστε να μην γίνεται έλεγχος για τον ΑΦΜ του. Επίσης θα πρέπει στην καρτέλα «Λοιπές Πληροφορίες» να δηλώσετε τον «Τύπο ΦΠΑ» του προμηθευτή σε περίπτωση που είναι μηδενικός. Τέλος για να γίνει σωστή εγγραφή στο βιβλίο θα πρέπει να επιλέξετε το είδος «Αγορές εμπορευμάτων εξωτερικού» ή κάποιο αντίστοιχο αν έχετε ανοίξει δικά σας.

Ελληνικά
Sort by: 
26