Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 2103009907, 210-6777122

Πως μπορώ να καταχωρίσω τιμολόγιο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού;

Για να καταχωρείσετε ένα τιμολογίο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού θα πρέπει να δηλώσετε αρχικά την χώρα του πελάτη ώστε να μην γίνεται έλεγχος για τον ΑΦΜ του. Επίσης θα πρέπει στην καρτέλα «Λοιπές Πληροφορίες» να δηλώσετε τον «Τύπο ΦΠΑ» του πελάτη σε περίπτωση που είναι μηδενικό.

Ελληνικά
Sort by: 
25