Πως μπορώ να καταχωρίσω τιμολόγιο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού; | i-spirit
Support 2103009907

Πως μπορώ να καταχωρίσω τιμολόγιο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού;

Για να καταχωρήσετε ένα τιμολογίο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού θα πρέπει να δηλώσετε αρχικά την χώρα του πελάτη ώστε να μην γίνεται έλεγχος για τον ΑΦΜ του. Επίσης θα πρέπει στην καρτέλα «Λοιπές Πληροφορίες» να δηλώσετε τον «Τύπο ΦΠΑ» του πελάτη σε περίπτωση που είναι μηδενικό.

Greek
Sort by: 
25