Τα τρία βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λογιστής και το λογιστικό γραφείο σήμερα και η λύση με το λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit | i-spirit
Support 2103009907

Τα τρία βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λογιστής και το λογιστικό γραφείο σήμερα και η λύση με το λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit

 

Η λύση που δίνει το λογισμικό i-spirit στον λογιστή και τα λογιατικά γραφέια αναλύεται παρακάτω. Τα προβλήματα δεν έινα μόνον αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση το λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης «i-spirit» μπορεί να δώσει λύση στα παρακάτω τρία:

 

 1. Η σπατάλη χρόνου και τα μειωμένα έσοδα
 2. Ο αυτοματισμός της λογιστικής ενημέρωσης
 3. Η πολυπλοκότητα, η έλλειψη συμβατότητας  και το κόστος των προγραμμάτων τιμολόγησης.

 

1.Η σπατάλη χρόνου και τα μειωμένα έσοδα

Εργατοώρες μη παραγωγικές, καύσιμα, κόστος σε courier και χαμένη ώρα των υπαλλήλων του λογιστικού γραφείου και κόστος σε τηλέφωνα για διευκρινήσεις.

 

•Το i-spirit παρέχει την  δυνατότητα για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών πωλήσεων από τον εκδότη στον λήπτη και στον λογιστή on line.
•Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα παραστατικά με δυνατότητα ανάκλησης τους όποτε χρειαστεί.
•Είναι μηχανογραφικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευανάγνωστα και δεν παίρνουμε τηλέφωνο για διευκρινήσεις πχ : έχει γράψει στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ν 10 450€ ή 950€
•Αποστέλλει οποιαδήποτε στιγμή για το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμούμε, ηλεκτρονικό αρχείο πωλήσεων σε excel, csv, xml, παρέχοντας την δυνατότητα στο λογιστή να το «εισάγει ηλεκτρονικά» στην πλατφόρμα της λογιστικής σουίτας που χρησιμοποιεί, εφόσον το κρίνει ο λογιστής απαραίτητο (χρήσιμο μόνο στα διπλογραφικά)*. 
 
 
2.Ο αυτοματισμός της λογιστικής ενημέρωσης

Το λογισμικό i-spirit διασφαλίζει την σχέση λογιστή και επιχειρηματία με τις παρακάτω δικλίδες ασφαλείας:

 1. Δεν διαγράφει οριστικοποιημένα παραστατικά πωλήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσής του ΜΟΝΟ ημερόν.
 2. Δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση παραστατικού με προγενέστερη ημερομηνία από άλλο οριστικοποιημένο
 3. Η καταχώρηση των  χειρόγραφων άλλης σειράς είναι απλή υπόθεση
 4. Για τα απλογραφικά δεν υπάρχει λόγος να ΞΑΝΑ καταχωρήσει η εισάγει ο λογιστής το αρχείο Πωλήσεων. Στο τέλος του τριμήνου μπορείτε να εκτυπώσετε το βιβλίο εσόδων από το i-spirit ως pdf.
 • Το αποθηκεύετε ηλεκτρονικά
 • Συμπληρώνετε τα ποσά που αναγράφει στις περιοδικές Φ.Π.Α
 • Αποστέλλετε την ΜΥΦ για τις πωλήσεις από το i-spirit. Είναι σίγουρα σωστό. 

*Αν ο πελάτης σας έχει διπλογραφικά εισάγετε το αρχείο πωλήσεων – με τα λογιστικά άρθρα ηλεκτρονικά από το i-spirit  στο λογιστικό σας πακέτο.

 

3.Η πολυπλοκότητα , η έλλειψη συμβατότητας  και το κόστος των προγραμμάτων τιμολόγησης. 

 • Η πολυπλοκότητα:

Το i-spirit είναι δεν επιτρέπει καμία παραμετροποίηση στον χειριστή. Είναι το μόνο προ-παραμετροποιημένο λογισμικό με έτοιμους κωδικούς τιμολόγησης. 

Εγκαθίσταται σε 1’ στον υπολογιστή και παρέχει ασφάλεια στα ευαίσθητα δεδομένα 

Δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας με κάθε μεταβολή. Χρειάζεται 4 λεπτά για την εγκατάσταση και την έκδοση τιμολογίου 

Εισάγει αυτόματα τα στοιχεία του συναλλασσόμενου κατά την καταχώρηση του Α.Φ.Μ και μηδενίζει το λάθος στην αποστολή της Μ.Υ.Φ. 

 • H έλλειψη συμβατότητας:

Το i-spirit έχει πλήθος από προ-παραμετροποιημένες εκτυπώσεις για το λογιστικό γραφείο

Οι εκλεκτικές εκτυπώσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τον χειριστή στον λογιστή σε xls, pdf, xml, csv. To λογιστικό γραφείο έχει την δυνατότητα :

•να τις αρχειοθετεί ηλεκτρονικά με την κατάθεση των οικονομικών καταστάσεων (Περιοδικών ΦΠΑ - Μ.Υ.Φ -Ε3)
•να τις ανακαλέσει σε πιθανό μελλοντικό έλεγχο που θα του ζητηθούν
•να τις εισάγει στο λογιστικό πακέτο που χρησιμοποιεί.
 
Αποστέλλει αυτόνομα την Μ.Υ.Φ πωλήσεων και παρέχει στον λογιστή την δυνατότητα να αποθηκεύσει το xml αρχείο που ανεβάζει στο πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣ. Το αρχείο αυτό μπορεί να το εισάγει στο λογιστικό του πακέτο ή να το αρχειοθετήσει ηλεκτρονικά ώστε να έχει την ιστορικότητα.
 
 • Tο κόστος των προγραμμάτων τιμολόγησης:

Με 199€ * ο πελάτης σας έχει σε 5 λεπτά ηλεκτρονική τιμολόγηση και την επικοινωνία με το λογιστικό γραφείο και την αποστολή Μ.Υ.Φ Πωλήσεων * (Πλέον Φ.Π.Α)

Δεν υπάρχει μέσα στο έτος καμία άλλη επιβάρυνση στον πελάτη σας. Στο «κλειδωμένο» αυτό κόστος παρέχουμε δωρεάν:

•Απεριόριστη εκπαίδευση
• Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη
•Απεριόριστη απομακρυσμένη υποστήριξη
•Όλες τις αναβαθμίσεις 
 
Aπό την παρουσίαση του λογισμικού i-spirit στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

 

 
 
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονική τιμολόγηση, εκδοση τιμολογιων, εμπορικη διαχειριση,αποστολή ΜΥΦ