Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και ηλεκτρονικό τιμολόγιο: 'Eκδοση τιμολογίων - αποδείξεων λιανικών συναλλαγών χωρίς εκτύπωση και αποστολή με email. | i-spirit
Support 2103009907

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και ηλεκτρονικό τιμολόγιο: 'Eκδοση τιμολογίων - αποδείξεων λιανικών συναλλαγών χωρίς εκτύπωση και αποστολή με email.

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα:

Αρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.

2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση.

4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου.

Δείτε την λύση εδώ