Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.03.19 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.03.19

Κατηγορία: 
  1. Δυνατότητα μηδενικού ΦΠΑ στον συναλλασσόμενο για πελάτες εξωτερικού. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
  2. Δυνατότητα απόκρυψης των πεδίων «Προγούμενο & Τρέχον Υπόλοιπο Συναλλασσόμενου» στην φόρμα εκτύπωσης παραστατικού. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
  3. Ενεργοποίηση αποστολής αρχείου από τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (Η.Φ.Μ.) κατά την έκδοση του Ζ (παραμετρικό) στο esend. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

1.Δυνατότητα μηδενικού ΦΠΑ στον συναλλασσόμενο για πελάτες εξωτερικού

 
Στην φόρμα του συναλλασσόμενου & στη φόρμα του παραστατικού, στην επιλογή «Τύπος ΦΠΑ», προστέθηκε η τιμή «Μηδενικός»
(μαζί με τις «Κανονικό» και «Μειωμένο»)
Αν στο παραστατικό δηλωθεί τύπος ΦΠΑ «Μηδενικό», τότε όλα τα είδη χρησιμοποιούν 0% (Το αντίστοιχο πεδίο στις ρυθμίσεις δεν περιέχει το «Μειωμένο», γιατί η επιλογή αυτή υπάρχει στο πεδίο «Προεπιλεγμένη Κατηγορία ΦΠΑ»
Είναι χρήσιμο για τις περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος είναι εξωτερικού ώστε να μην επανακαταχωρούμε είδη με μηδενικό ΦΠΑ 
Παραστατικά πωλήσεων με μηδενικό ΦΠΑ
 

2. Δυνατότητα απόκρυψης των πεδίων «Προγούμενο & Τρέχον Υπόλοιπο Συναλλασσόμενου» στην φόρμα εκτύπωσης παραστατικού

 
Στο παράθυρο του παραστατικού προστέθηκε κουμπί «Επιλογές» με ένα checkbox «Απόκρυψη Υπολοίπων»
By default η επιλογή είναι Όχι και η αλλαγή αποθηκεύεται
 

3.Ενεργοποίηση αποστολής αρχείου από τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (Η.Φ.Μ.) κατά την έκδοση του Ζ (παραμετρικό) στο esend.

Δυνατότητα αποστολής ΑΛΣ κατά την έκδοση του Ζ στο esend