Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.00 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.00

Κατηγορία: 
  1. Κατάργηση των windows xp για τη χρήση της εφαρμογής i-spirit [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
  2. Βελτιστοποιήση της ταχύτητας εκτέλεσης της εφαρμογής κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων. [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
  3. Δυνατότητα αντιγραφής καταχωρημένου παραστατικού, με τη συμπλήρωση ενός νέου Υπο Σύνταξη παραστατικού, με τα ίδια στοιχεία. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
  4. Ευκολότερη καταχώρηση πολλαπλών νέων εγγραφών. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Βελτιστοποίηση ταχύτητας εκτέλεσης της εφαρμογής

Στην λίστα παραστατικών υπάρχει πλέον προεπιλεγμένο ημερολογιακό εύρος μίας εβδομάδας.
Θυμίζουμε ότι η διαδικασία αναζήτησης ενός παραστατικού περιορίζεται από το ημερολογιακό εύρος, συνεπώς για να εμφανιστεί ένα παλαιό παραστατικό, θα πρέπει να μεταβάλλουμε το ημ. εύρος.

Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής υπάρχοντος Παραστατικού, με τη συμπλήρωση ενός νέου Υπο Σύνταξη παραστατικού, με τα ίδια στοιχεία.

Ευκολότερη καταχώρηση πολλαπλών νέων εγγραφών. 

Μέσα από το παράθυρο Συναλλασσομένου, Είδους/Υπηρεσίας και Παραστατικού υπάρχει πλέον κουμπί «Δημιουργία Νέου» με το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε μία νέα εγγραφή άμεσα.
 
*Η απαίτηση αυτή είναι απαραίτητη μετά την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα έκδοση ή να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα εφαρμογή σας.