Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.50 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.04.50

Κατηγορία: 
 1. Βελτίωση ταχύτητας στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. [ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ]
 2. Προσθήκη πεδίου "Αριθμός Επιταγής" στους τρόπους πληρωμής. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 3. Προσθήκη επιλογή στις επικεφαλίδες: Logo πάνω από τις επωνυμίες .[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 4. Νέα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα παράδοσης στα πασταστατικά πώλησης και διακίνησης. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 5. Προσθήκη πεδίου προηγούμενου υπολοίπου πελάτη στις φόρμες Α5. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 6. Στοίχιση των πεδίων στις γραμμές των ειδών στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 7. Σύνδεση της εφαρμογής  i-spirit με περισσότερα μηχανήματα (P.O.S) είσπραξης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 8. Εμφανίζεται το πεδίο Website σε όλες τις επικεφαλίδες.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 9. Απόκρυψη του πεδίου «Τύπος ΦΠΑ» στη φόρμα των Ταμειακών Παραστατικών.[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 10. Αυτόματη συμπλήρωση από Α.Φ.Μ. [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
 11. Δυνατότητα πολλαπλών ενεργοποιήσεων[ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Η ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής i-spirit, βελτιώνει καθημερινά τις υπηρεσίες της για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και αναβαθμίζει συνεχώς την εφαρμογή της.
 • Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να την «κατεβάσετε» από εδώ
 • Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να πάρετε τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας (backup)
 • Το τμήμα υποστήριξης είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική βοήθεια χρειαστείτε.

Σημαντικές αλλαγές 

Reports:

Βελτίωση ταχύτητας στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων 

 1. Βελτιώσαμε τον χρόνο σε όλα τα reports όταν ζητάμε σχετικά μικρό ημερολογιακό εύρος. π.χ. για 1 μήνα με ~700 παραστατικά, όλα τα reports εμφανίζονται ακαριαία.

 2. Αν έχει επιλεγεί ημερολογιακό εύρος πάνω από 90 ημέρες, τότε η εφαρμογή ζητάει την επιβεβαίωση του χρήστη  

Παραστατικά: 

Προσθήκη πεδίου "Αριθμός Επιταγής" στους τρόπους πληρωμής.  

 1. Προσθέσαμε  νέο πεδίο «Αρ. Επιταγής» (αγγλ. «CHECK NUMBER»), που εμφανίζετε μετά το πεδίο «Ημ. Λήξης Επιταγής»

  1.  σε όλα τα αξιακά παραστατικά πωλήσεων στον πίνακα των πληρωμών

  2.  στα ταμειακά παραστατικά

 2. Το πεδίο είναι ενεργό για συμπλήρωση μόνο όταν επιλέγεται ως Τύπος πληρωμής η «Επιταγή»

 3. Στα ταμειακά παραστατικά εκτυπώνεται (Α4, Α5) μαζί με τα υπόλοιπα πεδία.

 4. Στα αξιακά παραστατικά πωλήσεων εκτυπώνεται (Α4, Α5) δίπλα στο λεκτικό «Επιταγή» π.χ. Επιταγή 123456. Υπάρχει περίπτωση να μην χωράει όλο σε μία γραμμή, λόγο έλλειψης χώρου 

Προσθήκη επιλογή στις επικεφαλίδες: Logo πάνω από τις επωνυμίες  

Προστέθηκε επιλογή Θέση logo: Top 

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή ευθυγράμμιση logo. Η δυνατότητα είναι κατάλληλη για logos που είναι μακρόστενα , δηλαδή πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από το ύψος 

I-SPIRIT MIDLE LOGO ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

I-SPIRIT MIDLE LOGO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Νέα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα παράδοσης  

Παραστατικό πωλήσεων ώρα έναρξης και ώρα αποστολής

 

Προσθέσαμε δύο νέα πεδία:

«Ώρα έναρξης» (Shipping time) / «Ώρα παράδοσης» (Delivery time) Εμφανίζονται πάντα με τη μορφή HH:mm

 1. Τα δύο πεδία  είναι ενεργά στα παραστατικά πωλήσεων και στα πιστωτικά τους.
 2. Τα δύο πεδία μπορούν να συμπληρωθούν από το χρήστη ή να παραμείνουν κενά, είναι δηλαδή προαιρετικά πεδία.
 3. Στην ακύρωση μηχανογραφικού παραστατικού, τα πεδία είναι κενά και μη ενεργά.
 4. Στα πιστωτικά και στην αντιγραφή παραστατικού, τα πεδία είναι κενά και μπορούν να συμπληρωθούν από το χρήστη.
 5. Αν δηλωθεί από το χρήστη «Ώρα έναρξης», αυτή δεν λαμβάνεται υπόψιν στον έλεγχο για μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οριστικοποίηση του παραστατικού
 6. Στην εκτύπωση του παραστατικού (σε Α4 & Α5) ισχύουν τα παρακάτω
  1.  όταν έχει συμπληρωθεί η «ώρα έναρξης», θα τυπώνεται στο ίδιο πλαίσιο με την ημερομηνία,
  2.  το λεκτικό θα αλλάξει «ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ». Σε άλλες περιπτώσεις ονομάζεται «ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ».

 

Παραδείγματα:

Α4 (με ώρα έναρξης και ώρα παράδοσης)

Απόδειξη λιανικών συναλλαγών

Α4 (με ώρα) - αγγλικά

image

 

Ηλεκτρονική Απόδειξη λιανικών συναλλαγών

 

β) όταν έχει συμπληρωθεί η «ώρα παράδοσης» εκτυπώνεται στο πλαίσιο των «στοιχείων παράδοσης»

Προσθήκη πεδίου προηγούμενου υπολοίπου πελάτη στις φόρμες Α5 

 1. Προστέθηκε  το πεδίο προηγούμενο υπόλοιπο πελάτη στις φόρμες εκτύπωσης Α5

Ηλεκτρονικη αποδειξη και pos.

Στοίχιση των πεδίων στις γραμμές των ειδών στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών

Η ποσότητα, ο κωδικός και η περιγραφή  στοιχίζονται  επάνω-αριστερά.  Τα υπόλοιπα  είναι στοιχισμένα επάνω-δεξιά.

image

 

Εκτύπωση όλων των τρόπων πληρωμής στην εκτύπωση  παραστατικού (στην Α4) 

Προσθέσαμε  το «Σύνολο Πληρωμής»  στην πρώτη γραμμή ώστε να μπορούν να χωράνε όλοι οι τρόποι πληρωμής

image

 

Νέες λειτουργίες

Σύνδεση της εφαρμογής  i-spirit με περισσότερα μηχανήματα (P.O.S) είσπραξης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 

image

Η εφαρμογή συνδέεται αυτόματα με πλήθος μηχανημάτων είσπραξης από πιστωτική κάρτα. Ανακαλύπτει την I.P που είναι συνδεμένο το P.O.S . Κατά την έκδοση της απόδειξης, εφόσον έχει επιλεχθεί στον τρόπο πληρωμής η πιστωτική κάρτα η εφαρμογή αποστέλλει το ποσό προς είσπραξη. Εφόσον το ποσό εγκριθεί, το μηχάνημα της πιστωτικής κάστας αποστέλλει στην εφαρμογή τον αριθμό έγκρισης και την τράπεζα που πλήρωσε. 

Συναλλασσόμενοι:

 

 • Ημερολογιακό εύρος καρτέλας για την ηλεκτρονική αποστολή  

 •  Εξάλειψη καθυστέρησης  όταν κάνουμε focus σε μια εγγραφή και υπάρχει μεγάλος αριθμός παραστατικών στην λίστα των συναλλασσόμενων

 •  Προσθήκη φωτογραφίας ή κάρτας του συναλλασσόμενου 

Αντιγραφή παραστατικού:

Ο σκοπός διακίνησης πλέον συμπληρώνεται με την τιμή του αρχικού παραστατικού

Επεξεργασία παραστατικού  όταν το πεδίο της έκπτωσης μένει κενό.  

Δημιουργούμε μία νέα γραμμή είδους, και σβήνουμε το περιεχόμενο του πεδίου έκπτωση. Πλέον, το κενό πεδίο συμπληρώνεται με μηδέν.

Αλλαγές :Δεν εμφανίζεται πλέον  το πεδίο «Τύπος ΦΠΑ» στη φόρμα των Ταμειακών Παραστατικών 

Το πεδίο Φ.Π.Α πλέον δεν θα εμφανίζεται στα παραστατικά:

 1. Απόδειξη είσπραξης και πληρωμής (πωλήσεις & αγορές)
 2. Δελτίο Αποστολής
 3. Μισθοδοσία
 4. Αποσβέσεις

 

Εμφανίζεται το πεδίο Website σε όλες τις επικεφαλίδες  

ηλεκτρονικη τιμολογηση και εμπορικη διαχειριση

 

Ρυθμίσεις: Αυτόματη συμπλήρωση από Α.Φ.Μ  

 1. Αλλάξαμε το πεδίο Επωνυμία σε 150 χαρακτήρες κατά την αυτόματη αναζήτηση Α.Φ.Μ

Δυνατότητα πολλαπλών ενεργοποιήσεων   

ηλεκτρονικη τιμολογηση i-spirit δωρεαν

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, ταυτοποιούνται κατά την ενεργοποίηση.

i-spirit team