Σχεδόν έτοιμη η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα καταργήσει την ταλαιπωρία των Μ.Υ.Φ (Συγκεντρωτικές τιμολογίων) | i-spirit
Support 2103009907

Σχεδόν έτοιμη η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα καταργήσει την ταλαιπωρία των Μ.Υ.Φ (Συγκεντρωτικές τιμολογίων)

Κατηγορία: 

Έπειτα από τις τελικές ανακοινώσεις του κου Πιτσιλή στο «4th Athens Law Forum on Taxation», για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την κατάργηση της Μ.Υ.Φ (δείτε εδώ την ανακοίνωση) , το τμήμα R&D της επιστημονικής του i-spirit, έκανε μια διερεύνηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε, και σας παρουσιάζει τα συμπεράσματά της, για την διαδικασία καταχώρησης των χειρόγραφων παραστατικών,.

Η διαδικασία διαφοροποιείται για όσους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις διαθέτουν μια εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως το i-spirit, που θα αποστέλλει αυτόματα τα δεδομένα πωλήσεων στην πλατφόρμα της διασφάλισης ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών και θα αναφερθεί τελευταία.

Ο νόμος 4446/2016 αναφέρει ξεκάθαρα την υποχρέωση της αποστολής των δεδομένων πωλήσεων στο άρθρο 69.

Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την ανακοίνωση της ερμηνευτικής του ΥΠΟΚ, για τους Κ.Α.Δ που θα ενταχθούν πρώτοι στην διαδικασία. Πηγές και λογική, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα είναι οι ίδιοι Κ.Α.Δ που εντάχθηκαν και στην υποχρέωση των P.O.S

Βήμα 1:Εισαγωγή στην πλατφόρμα.

Ο χρήστης θα επιλέγει το πλήκτρο επιχειρήσεις Εικόνα 1

 Εισαγωγή στην πλατφόρμα καταχώρησης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Εικόνα 1

Βήμα 2 : Ο χρήστης θα πληκτρολογεί τους επιχειρηματικούς κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) του TAXIS (Εικόνα 2)

Πλητρολογούμε τους επιχειρηματικούς κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) του TAXIS (Εικόνα 2)

Εικόνα 2

Βήμα 3: Ο χρήστης θα επιλέγει την «Καταχώρηση χειρόγραφου παραστατικού». Η πλατφόρμα ήδη διαθέτει τα παραστατικά του πίνακα Δ1. 

Τα παραστατικά έχουν συγχωνευθεί και είναι  μειωμένα  κατά πολύ από τα παραστατικά του πίνακα Δ Εικόνα 3

καταχώρηση χειρόγραφου παραστατικού

Εικόνα 3

Βήμα 4: Ο χρήστης θα επιλέγει το κατάλληλο παραστατικό και θα συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία. Στην συνέχεια θα επιλέγει το ΥΠΟΒΟΛΗ. Εικόνα 4

Επιλογή παραστατικού

Εικόνα 4

Βήμα 5: Η πλατφόρμα καταχώρησης χειρόγραφων παραστατικών, θα επιστρέφει στον χρήστη το αποδεικτικό με την υποβολή της χειρόγραφης καταχώρησης. Εικόνα 5

αποδεικτικό χειρόγραφησ καταχώρησης

Εικόνα 5

Λοιπές λεπτομέρειες: Στον χειριστή η πλατφόρμα θα παρέχει την δυνατότητα ανεύρεσης των χειρόγραφων παραστατικών που έχει καταχωρήσει. Λογικά δεν θα παρέχει την δυνατότητα αλλαγής αυτών σε περίπτωση που έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί η περιοδική Φ.Π.Α ή έχουν υποβληθεί λοιπές οριστικοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως είναι το i-spirit, θα μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις οριστικοποιημένες αποδείξεις λιανικής και τα τιμολόγια, χωρίς τον κίνδυνο λάθους καταχώρησης, από το url της άμεσης αποστολής. Εικόνα 6

Λοιπές λειτουργίες ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Εικόνα 6.

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι αυτή είναι η άποψη της επιστημονικής μας ομάδας και όχι η επίσημη ανακοίνωση και οι οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε. 

i-spirit R&D team.