Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις | i-spirit
Support 2103009907

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις

Κατηγορία: 

Την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση.

Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται την έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της. Αναμένεται, επίσης, η έκδοση απόφασης για το θέμα της διασύνδεσης των παραπάνω στοιχείων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ταμειακές μηχανές) με βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εργαλεία που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τους φορολογικούς ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη ως δυνατότητα επιλογής για την έκδοση παραστατικών.

Πηγή: Καθημερινή 15.04.2018

ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης