Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.06.40 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.06.40

Κατηγορία: 
  1. Αυτόματη δικτυακή σύνδεση (ethernet) με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
  2. Περιορισμός εμφάνισης υπηρεσιών - ειδών ανά Επιτήδευμα [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]
  3. Σύνολο Υπολοίπου Περιόδου στο Report "Υπολοιπα Περιόδου Πελατών/Προμηθευτών" [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

 

Η έκδοση 1.06 συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Α.Α.Δ.Ε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αναφέρονται στις Π.Ο.Λ 1166, 1167 & 1195 για την επικοινωνία με τους Φορολογικούς Μηχανισμούς.

Οι χρήστες της εφαρμογής διασφαλίζουν με την χρήση του μηχανισμού Τύπου Β την αυθεντικότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων με απόλυτη ασφάλεια.  

Η έκδοση 1.06.40 προσφέρει επιπλέον αυτοματισμούς για ακύρωση ή πίστωση παραστατικών καθώς και την πλήρη ασφάλεια στα δεδομένα σας, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και επιπλέον κόστος. 

Συγκεκριμένα οι νέες λειτουργικότητες που προστέθηκαν στην εφαρμογή για την συμβατότητα της με τις νέες νέων απαιτήσεις του δημοσίου είναι:

Αυτόματη δικτυακή σύνδεση (ethernet) με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β

image

Αναβάθμιση πεδίων «σειρά» του e.txt, όπως απαιτούν οι Π.Ο.Λ 1166,1167,1195. και  υποστήριξη των νέων drivers των Η.Φ.Μ.

Σύνδεση περισσοτέρων από έναν  Φ.Μ. σε κύρια και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο ίδιο PC για την υποστήριξη περισσότερων από έναν Α.Φ.Μ 

Με τη νέα δυνατότητα σύνδεσης Φ.Μ. μέσω ethernet, γίνεται εφικτή η σύνδεση περισσοτέρων του ενός Φ.Μ. στο ίδιο PC. 

Η  κύρια και δευτερεύουσα εγκατάσταση, θα μπορεί να συνδέεται με διαφορετικό Η.Φ.Μ. με αποτέλεσμα να διαχειριζόμαστε πολλαπλούς Α.Φ.Μ από τον ίδιο υπολογιστή.

Περιορισμός εμφάνισης υπηρεσιών - ειδών ανά Επιτήδευμα 

image

Σύνολο Υπολοίπου Περιόδου στο Report "Υπολοιπα Περιόδου Πελατών/Προμηθευτών"

image

ΠΡΟΣΟΧΗ. 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα, (προς το παρόν) απαιτεί την χρήση της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων)  που επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό μιας εμπορικής εφαρμογής και ενός φορολογικού μηχανισμού.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το δημόσιο, δεν θα μπορούν να εισπράξουν τιμολόγιο που δεν έχει αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε.

Αυτό σημαίνει ότι ο υδραυλικός που έκανε συντήρηση σε ένα σχολείο ή σε ένα Ν.Π.Δ.Δ, για να εισπράξει την εργασία του, θα πρέπει να έχει εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η καταληκτική ημερομηνία για το δημόσιο είναι η 18/04/2019.

Με το δημόσιο συναλλάσσονται πλήθος από μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν εξοικειωθεί με εμπορικές εφαρμογές και φορολογικούς μηχανισμούς. 

Τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προγενέστερους μήνες δεν θα μπορούν να πληρωθούν μόλις εκπνεύσει η ημερομηνία πχ. αν το τιμολόγιο έχει εκδοθεί τον 2ο του 2019, και η πληρωμή του είναι τον 4ο του 2019 το τιμολόγιο θα πρέπει να πιστωθεί και να επανεκδοθεί, που σημαίνει καθυστέρηση και αναστάτωση για τον εκδότη.