Μπορώ να παραμετροποιήσω την φόρμα εκτύπωσης των παραστατικών; | i-spirit
Support 2103009907

Μπορώ να παραμετροποιήσω την φόρμα εκτύπωσης των παραστατικών;

Όχι, δεν μπορεί να γίνει πλήρης παραμετροποίηση της φόρμας εκτύπωσης του παραστατικού. Η εφαρμογή είναι τυποποιημένη και σας παρέχει την δυνατότητα να παραμετροποιήσετε μερικώς την  φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού. Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικές επικεφαλίδες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει περισσότερο και σας δίνει την δυνατότητα να προσθέσετε το δικό σας λογότυπο καθώς και μία σκαναρισμένη υπογραφή σας. Κάποιες επιπλέον παραμετροποιήσεις (γραμματοσειρά, χρώμα, εμφάνιση υπολοίπων συναλλασσομένων κ.α.) μπορείτε να βρείτε στην "Διαμόρφωση εκτύπωσης" μέσα από κάποιο παραστατικό.

Για την εμφάνιση εικόνας ή κειμένου στο φόντο των παραστατικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί προτυπωμένο χαρτί Α4 ή Α5.

Greek
Sort by: 
31