Έκδοση ηλεκτρονικού παραστατικού και αποστολή από αδειοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή από φορολογικό μηχανισμό και τα δύο ΦΕΚ | i-spirit
Support 2103009907

Έκδοση ηλεκτρονικού παραστατικού και αποστολή από αδειοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή από φορολογικό μηχανισμό και τα δύο ΦΕΚ

Κατηγορία: 

Φορολογικός μηχανισμός ή πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Το μεγάλο ερωτηματικό. Η i-spirit σας παρέχει και τις δύο λύσεις. Τα τελευταία Φ.Ε.Κ 

 

Φορολογικός μηχανισμός  δείτε το  Φ.Ε.Κ 317/06/02/2020

 Ταυτοποιεί  με ΕΑΦΔΣΣ τα παραστατικά που εκδίδει η εφαρμογή i-spirit με φυσικό μηχάνημα. 

  • Η εφαρμογή i-spirit,  το αποστέλλει στον πελάτη σας, αυτόματα και ηλεκτρονικά χωρίς επιπλέον κόστος.
  • Η εφαρμογή ενημερώνει τα ηλεκτρονικά βιβλία και λαμβάνει τους Μ.Α.Ρ.Κ .  

Εφάπαξ κόστος για τον φορολογικό μηχανισμό  (420€ για 6 χρόνια).

Πάροχος ηλ.τιμολόγησης   Φ.Ε.Κ 551/20/02/2020   Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ

Eκδίδει παραστατικά  η εφαρμογή i-spirit, και τα αποστέλλει στον πάροχο για ταυτοποίηση με χρήση του αλγόριθμου SHA-1 χωρίς φυσικό μηχάνημα.

 

  • Ο πάροχος ενημερώνει τον πελάτη σας και στην #myDATA και η εφαρμογή λαμβάνει από τα ηλεκτρονικά βιβλία τους ΜΑΡΚ.
  • Μηνιαίο κόστος ελάχιστο από 60€ * τον μήνα και επιπλέον κόστος ανά παραστατικό. * Οι τιμές είναι με ημερομηνία  την 20/02/2020 και αναμένουμε πως θα διαμορφωθεί με τα νέα δεδομένα.
Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία myDATA Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ ΕΑΔΦΣΣ