Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.19 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.19

Κατηγορία: 
  1. Δυνατότητα μετασχηματισμού (εξόφλησης) «Τιμολογίου Αγοράς» σε «Απόδειξη Πληρωμής» και «Ένταλμα Πληρωμής»
  2. Δυνατότητα διαχείρισης λίστας «Προσυμπληρωμένων Παρατηρήσεων»
  3. Νέος τύπος παραστατικού αγορών: «Ένταλμα Πληρωμής»
  4. Δυνατότητα χρήσης «Πρόσθετων πεδίων» ανά οντότητα της εφαρμογής.

1.Δυνατότητα μετασχηματισμού (εξόφλησης) Παραστατικών πωλήσεων ή Αγορών σε  Ταμειακά παραστατικά  Είσπραξης ή Πληρωμής.

Με το κουμπί «Εξόφληση» πλέον μπορούν να γίνουν οι παρακάτω μετασχηματισμοί:

  • Αξιακό παραστατικό Πωλήσεων -> «Απόδειξη Είσπραξης»

 Αξιακό παραστατικό Πωλήσεων -> «Απόδειξη Είσπραξης»

  • Αξιακό παραστατικό Αγορών  -> «Απόδειξη Είσπραξης»

«Τιμολόγιο Αγοράς» -> «Απόδειξη Πληρωμής»
«Τιμολόγιο Αγοράς» -> «Ένταλμα Πληρωμής»

Τιμολόγιο Αγοράς σε Απόδειξη Πληρωμής ή σε Ένταλμα Πληρωμής

2. Δυνατότητα διαχείρισης λίστας «Προσυμπληρωμένων Παρατηρήσεων»

Από τις Ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να ορίσει μια σειρά από διαφορετικά κείμενα παρατηρήσεων.
Κάθε κείμενο πρέπει να έχει μια μοναδική ονομασία.
Αρχικά, εμφανίζεται ένα κείμενο με την ονομασία «Παρατηρήσεις στα Παραστατικά», και στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις περιέχει το κείμενο που ήδη χρησιμοποιείται.

Οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν από τις Ρυθμίσεις είναι:

1.Προσθήκη νέας Παρατήρησης

Προσθήκη νέας Παρατήρησης

2.Αλλαγή ονομασίας Παρατήρησης

Αλλαγή ονομασίας Παρατήρησης

3.Διαγραφή Παρατήρησης

Διαγραφή Παρατήρησης

Στην φόρμα εκτύπωσης του Παραστατικού, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώνει ένα κείμενο από τη λίστα των παρατηρήσεων, επιλέγοντας την αντίστοιχη ονομασία.

φόρμα του Παραστατικού,

3.Νέος τύπος παραστατικού αγορών: «Ένταλμα Πληρωμής»

Τα χαρακτηριστικά του «Εντάλματος Πληρωμής» είναι όμοια με της Απόδειξης Πληρωμής αγορών.
Εμφανίζεται ως επιλογή μόνο στο Επιτήδευμα «ΝΠΔΔ - ΔΕΚΟ» Δημόσιος Τομέας.
Υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης παρατηρήσεων από λίστα.
Δημιουργία πεδίων από τον χρήστη, όπως: Αριθμός πρωτοκόλλου, Κωδικός έγκρισης, Περιγραφή έγκρισης
Δυνατότητα μετασχηματισμού από Τιμολόγιο Αγοράς (ως εξόφληση) και αναφορά του σχετικού παραστατικού στην εκτύπωση

 

 

4.Δυνατότητα χρήσης «Πρόσθετων πεδίων» ανά οντότητα της εφαρμογής.
 

Επιτρέπεται ο ορισμός 1 έως 10 πεδίων ανά οντότητα (Παραστατικό, Συναλλασσόμενος, Είδος/Υπηρεσία)

Το κάθε πεδίο ορίζεται μία φορά και εμφανίζεται σε όλες τις εγγραφές της κάθε οντότητας.
Η διαγραφή ενός πεδίου, διαγράφει τις τιμές του από όλες τις εγγραφές της οντότητες.
Στο UI τα πρόσθετα πεδία εμφανίζονται στο tab «Πρόσθετα πεδία» στο παράθυρο παραστατικού.
Η δημιουργία ενός πρόσθετου πεδίου, πραγματοποιείται πάνω σε ένα Υπό Σύνταξη παραστατικό, πατώντας δεξί click στην περιοχή, και επιλέγοντας "Νέο πεδίο"

νεο πεδιο

Κάθε πρόσθετο πεδίο περιέχει:
α) ένα όνομα, μοναδικό ανά οντότητα.
β) έναν τύπο (Κείμενο, Αριθμός, Ημερομηνία, Ημερομηνία και ώρα).
γ) Αν είναι υποχρεωτικό ή όχι.

τι περιεχει το προσθετο πεδιο

Η αλλαγή ονόματος ή η διαγραφή ενός πρόσθετου πεδίου:
Μέσα από ένα Υπό σύνταξη παραστατικό, επιλέγεται το πεδίο προς επεξεργασία (πατώντας το αριστερό κουμπί μέσα στο κουτί του πεδίου) και κατόπιν το δεξί κουμπί σε μία περιοχή εκτός του πεδίου

Aλλαγή ονόματος ή η διαγραφή ενός πρόσθετου πεδίου

Προσοχή:

Με τη διαγραφή ενός πεδίου, χάνονται όλες οι τιμές του πεδίου από όλα τα παραστατικά!!! Η διαδικασία επαναφοράς είναι χρονοβόρα και πρέπει να γίνει από ειδικό και είναι πολύ πιθανό να έχει χρέωση η υπηρεσία αυτή. 

Διαγραφή ειδικού πεδίου

Κατά τη δημιουργία νέου παραστατικού από αντιγραφή, από δημιουργία ακυρωτικού ή πιστωτικού, στο νέο παραστατικό αντιγράφονται οι ίδιες τιμές των πρόσθετων πεδίων του αρχικού.

Οι χρήσεις των πρόσθετων πεδίων είναι:
i) εμφάνιση σε ειδική περιοχή στο εκτυπωμένο παραστατικό.
Η σειρά διάταξης των πεδίων είναι αλφαβητική.
Στην εκτύπωση εμφανίζονται μόνο τα πεδία που έχουν συμπληρωμένη τιμή στο συγκεκριμένο παραστατικό!

Εμφάνιση στην εκτύπωση