Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.35 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.35

Κατηγορία: 
  1. Εμφάνιση του ΑΜΚΑ στην εκτύπωση του παραστατικού  
  2. Υποστήριξη νέου τύπου παραστατικού: Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής  

1.Εμφάνιση του ΑΜΚΑ στην εκτύπωση του παραστατικού  

Το λεκτικό και το πεδίο A.M.K.A εφόσον έχει καταχωρηθεί στον συναλλασσόμενο, εκτυπώνεται στο παραστατικό μόνο όταν ο συναλλασσόμενος είναι Ιδιώτης ή Φυσικό Πρόσωπο.

Η λειτουργικότητα είναι απαραίτητη για τα ιδιωτικά ιατρεία.

Εκτύπωση AMKA

2.Υποστήριξη νέου τύπου παραστατικού: Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής 

Αλλαγές για την συμβατότητα της ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών βιβλίαν Α.Α.Δ.Ε 
Η υποκατηγορία ειδών "Τέλος διαμονής" μετονομάστηκε σε "Φόρος διαμονής" και μετακινήθηκε κάτω από τη νέα κατηγορία "Λοιποί φόροι"

Τελος διαμονης

Προστέθηκαν τα παρακάτω εσωτερικά είδη της φωτογραφίας με τα εξής χαρακτηριστικά:
α)ανήκουν στην κατηγορία "Λοιποί φόροι -> Φόρος διαμονής"
β)έχουν 0% ΦΠΑ
γ)έχουν ως default τιμή μονάδας το αναγραφόμενο ποσό.
δ)χρησιμοποιούνται μόνο στο παραστατικό «Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής»

Απόδειξη είσπραξης τέλους διαμονής

Σημείωση:Τα συγκεκριμένα είδη προέρχονται από τη σχετική λίστα λοιπών φόρων του myDATA.

Επειδή σύντομα τα παραπάνω ποσά θα στέλνονται στα πλαίσια του myDATA, οι χρήστες δεν θα πρέπει να προσθέτουν δικά τους είδη για τους σκοπούς του παραπάνω φόρου διαμονής.

βιβλίο εσόδων εξόδων

Προστέθηκαν 3 «εσωτερικά» πρόσθετα πεδία.
Τα πεδία αυτά είναι εμφανίζονται μόνο στο παραστατικό «Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής»

Διαμονή από (ημερομηνία & ώρα)
Διαμονή εως (ημερομηνία & ώρα)
Παραστατικό πώλησης (κείμενο)