Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.41 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news Live έκδοση 1.07.41

Κατηγορία: 

1.Ημερολόγιο, σύνδεση πόρου με συμβάντα 

 

1.Ημερολόγιο, σύνδεση πόρου με συμβάντα

Όλα τα συμβάντα (appointments) πρέπει να συνδέονται με πόρο.
Στο παράθυρο εμφάνισης συμβάντος, το πεδίο επιλογής πόρου θα είναι πάντα συμπληρωμένο και δεν θα μπορεί να αλλάξει σε κενό κατά την δημιουργία ή αλλαγή ενός συμβάντος.
Καταργείται  η επιλογή πόρου «Κάθε»

Τα υπάρχοντα συμβάντα που δεν έχουν πόρο (π.χ. έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις) θα συνδεθούν αυτόματα με τον εσωτερικό πόρο «Συνεργάτης» (ο πόρος αυτός δεν μπορεί να διαγραφεί).
Πλέον τα συμβάντα μπορούν να συνδέονται και με πόρους στους οποίους κρέμονται άλλοι πόροι.
Στο ημερολόγιο εμφανίζονται οι πόροι και τα συμβάντα με την εξής λογική:
α) αν ένας πόρος είναι επιλεγμένος (κουτάκια αριστερά) και κρέμονται άλλοι πόροι από κάτω του, εμφανίζεται στο ταμπλό του ημερολογίου μόνο αν συμμετέχει σε κάποιο συμβάν.
β) αν ένας πόρος είναι επιλεγμένος (κουτάκια αριστερά) και δεν κρέμονται άλλοι πόροι από κάτω του, τότε εμφανίζεται στο ταμπλό του ημερολογίου πάντα (ακόμα και χωρίς να υπάρχει κάποιο συμβάν)

Ο χρήστης μπορεί να εμφανίζει τα συμβάντα ανά πόρο, επιλέγοντας την εμφάνιση "Group by Resource" ή "Group by Date".

crm i-spirit

 

Μπορείτε να καντεβάσετε την έκδοση 1.07.41 για εγκατάσταση από εδώ.

Προσοχή μην ξεχάσετε πριν εγκαταστήσετε την έκδοση να έχετε πάρει το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας.