Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news έκδοση 1.08.60 | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news έκδοση 1.08.60

Κατηγορία: 

 

1) Ενδοκοινοτικές παραδόσεις και παραδόσεις Τρίτων χωρών 

Ενδοκοινοτικες αποσκτησεις -spirit

 

Στο παράθυρο του παραστατικού, προστέθηκε πεδίο "Χώρα Παράδοσης"
Εμφανίζεται μόνο στους τύπους παραστατικών που συμμετέχει συναλλασσόμενος.
Κατά τη δημιουργία νέου παραστατικού, συμπληρώνεται με τη χώρα του εκδότη (Ελλάδα)
Κατά την αλλαγή συναλλασσόμενου στο παραστατικό, το πεδίο "Χώρα Παράδοσης" συμπληρώνεται:
με την τιμή "Στοιχεία Παράδοσης"->Χώρα της καρτέλας του συναλλασσόμενου (#1032), αν έχει ορισθεί, ή συμπληρώνεται η κενή τιμή (Ελλάδα)

Ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει την τιμή του πεδίου "Χώρα Παράδοσης"

Αν η χώρα παράδοσης είναι εκτός Ελλάδας, το παραστατικό θα αποσταλεί στο myDATA ως Ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή Παραδόσεις Τρίτων χωρών, ανάλογα με το αν η χώρα είναι στην ΕΕ ή όχι.
Όταν η Χώρα Παράδοσης είναι χώρα εξωτερικού, το πεδίο «Στοιχεία Αποστολής» δεν επιτρέπεται να είναι κενό.
Όταν η Χώρα Παράδοσης είναι χώρα εξωτερικού, ο Τύπος ΦΠΑ πρέπει να έχει τιμή "Χωρίς ΦΠΑ".

2) Παραστατικό, διαχείριση παρ. φόρου σε επίπεδο γραμμής 

mydata παρακρατούμενοι φόροι

Αν υπάρχει παρ φόρος έστω σε μια γραμμή, εμφανίζεται στον πίνακα των γραμμών νέα στήλη "ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ"
Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το παράθυρο "Λεπτομέρειες γραμμής παραστατικού" πατώντας το κουμπί που υπάρχει στην προτελευταία στήλη.
Το παράθυρο "Λεπτομέρειες γραμμής παραστατικού" εμφανίζει όλα τα στοιχεία της επιλεγμένης γραμμής,
Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την κατηγορία συντελεστή παρ. φόρου.

Αν επιλεγεί μια κατηγορία που αντιστοιχεί σε Ποσό και όχι σε ποσοστό,, τότε εμφανίζεται ειδικό πεδίο για τη συμπλήρωση του ποσού.

Παρακρατούμενοι mydata

Δεν δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας άλλων πεδίων του παραθύρου, πλην της κατηγορίας παρ. φόρου
Εκτός από τις mydata κατηγορίες παρ. φόρου, έχει προστεθεί η κατηγορία "Αιτιολογία εκτός myDATA", η οποία δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο συντελεστή, αλλά συμπληρώνεται ποσό.
Η δυνατότητα αυτή προστέθηκε για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη συμπλήρωσης ιδιαίτερων συντελεστών παρ. φόρου.
Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη διαχείριση τους πριν την αποστολή του παραστατικού.
Η χρήση παρ φόρου δεν επιτρέπεται στους παρακάτω myDATA τύπους παραστατικού
1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 10.2.
Η συνθήκη αυτή προέρχεται από δοκιμές, θα επιβεβαιωθεί μετά την καταγραφή των επίσημων κανόνων της ΑΑΔΕ.
Αν ο χρήστης επιλέξει το checkbox "Παρακρατούμενος φόρος" σε επίπεδο Παραστατικού, εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει ότι αν υπάρχουν ήδη συμπληρωμένες τιμές παρ. φόρου στις γραμμές θα χαθούν.
Αν έχει συμπληρωθεί Παρακρατούμενος φόρος σε επίπεδο Παραστατικού, τότε πατώντας το κουμπί λεπτομερειών μιας γραμμής, εμφανίζεται μήνυμα ότι για να γίνει αλλαγή στη συγκεκριμένη γραμμή, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί ο επιλεγμένος παρακρατούμενος φόρος στο παραστατικό. Το παράθυρο των λεπτομερειών εμφανίζεται και δεν είναι editable.

3) Υλοποίηση «Σειράς Παραστατικού»  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Για τους Τύπους Παραστατικών που εκδίδονται από την εφαρμογή μηχανογραφικά, δίνουμε τη δυνατότητα να δηλωθούν και να χρησιμοποιηθούν Εναλλακτικές Σειρές, πέραν της "χωρίς σειρά".
Συγκεκριμένα, εναλλακτικές σειρές μπορούν να ορισθούν για τα όλα τα παραστατικά πωλήσεων και για τα παραστατικά αγορών που υποστηρίζεται μηχανογραφική έκδοση (με οριστικοποίηση), δηλαδή:
Τίτλος Κτήσης μη υπόχρεου εκδότη
Τίτλος Κτήσης από υπόχρεο εκδότη
Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής)
Απόδειξη Πληρωμής
Απόδειξη Είσπραξης
Ένταλμα Πληρωμής
Η τιμή της Σειράς είναι αλφαριθμητικό (επιτρέπονται γράμματα και αριθμοί αλλά όχι σύμβολα) και είναι μήκους μέχρι 5 χαρακτήρες.
Η "χωρίς σειρά", εμφανίζεται ως κενή τιμή.
Για κάθε τύπο παραστατικού, οι εναλλακτικές σειρές είναι οι ίδιες για το αρχικό παραστατικό, όσο και για τα πιστωτικά και ακυρωτικά του.
Δηλαδή, αν στον τύπο παρ. "Τιμολόγιο Παροχής" δημιουργήσουμε μια σειρά "ΤΠΥΑ" τότε αυτόματα δημιουργείται η ίδια σειρά για το Πιστωτικό του ΤΠΥ και για το Ακυρωτικό ΤΠΥ
Στην εφαρμογή, έχουμε περιπτώσεις που αναφέρουμε σε ένα πεδίο, τον τύπο και τον α/α
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πλέον θα έχουμε:
{Τύπος} {Σειρά}-{Α/Α} π,χ. ΤΙΜΑ-0000000001
αν το παραστατικό ανήκει σε εναλλακτική σειρά
ή
{Τύπος} {Α/Α}
αν το παραστατικό ανήκει στη "χωρίς σειρά"
Οθόνη Ρυθμίσεων
Η διαχείριση των Εναλλακτικών Σειρών γίνεται από την οθόνη των Ρυθμίσεων.

Σειρές παραστατικών

Τα πεδία "Αρχή Αρίθμησης", "Αρχή Αρ. Πιστωτικού" και "Αρχή Αρ. Ακυρωτικού", του παραπάνω πίνακα, αφορούν πλέον την αρίθμηση της "χωρίς σειρά".
Οι "Εναλλακτικές Σειρές" ενός συγκεκριμένου Τύπου Παραστατικού, εμφανίζονται πατώντας το κουμπί που εμφανίζεται επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Σειρές παραστατικών

Από το παράθυρο μπορούν να πραγματοποιηθούν:
προσθήκη εναλλακτικής σειράς για το συγκεκριμένο τύπο παραστατικού (και ακυρωτικό/πιστωτικό)
ορισμός της Αρχής Αρίθμησης για τη συγκεκριμένη σειρά ανεξάρτητα για το Αρχικό, Πιστωτικό και Ακυρωτικό παραστατικό του συγκεκριμένου τύπου
διαγραφή εναλλακτικής σειράς (αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη)
επιλογή σειράς ως «προεπιλεγμένη». Η σειρά αυτή θα επιλέγεται (αντί της "χωρίς σειρά") κατά τη δημιουργία νέου παραστατικού.
Γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:
Η ονομασία μιας σειράς δεν μπορεί να αλλάξει. Θα πρέπει να διαγραφή η συγκεκριμένη σειρά (αν δεν υπάρχουν ήδη παραστατικά)
Η ονομασία νέας σειράς δεν πρέπει να είναι μοναδική μεταξύ των σειρών του ίδιου τύπου παραστατικού («Υπάρχει ήδη σειρά με την ίδια κωδική ονομασία.»)
«Η Κωδική Ονομασία σειράς πρέπει να έχει μήκος μέχρι 5 αλφαριθμητικούς (χωρίς σύμβολα) χαρακτήρες.»
«Η σειρά δεν μπορεί να διαγραφεί διότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση παραστατικού.»
Οθόνη Παραστατικού
Στην οθόνη του υπό επεξεργασία παραστατικού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια εναλλακτική σειρά από το σχετικό πεδίο.

i-spirit myDATA

Αρχικά είναι συμπληρωμένη η "χωρίς σειρά", εκτός κι αν έχει δηλωθεί μια εναλλακτική σειρά ως προεπιλεγμένη.
Από το κουμπί [x] επιλέγεται η "χωρίς σειρά".
Ανάλογα με την επιλεγμένη σειρά, ισχύει ξεχωριστή αρίθμηση και ισχύει η αντίστοιχη Αρχή Αρίθμησης που έχει δηλωθεί στις Ρυθμίσεις.
Ο έλεγχος για την ύπαρξη οριστικοποιημένου παραστατικού με μεταγενέστερη ημερομηνία, περιορίζεται στα παραστατικά της ίδιας σειράς.
Στα χειρόγραφα παραστατικά, το μήνυμα για ύπαρξη παραστατικού με ίδιο α/α, λαμβάνει υπόψη και την επιλεγμένη σειρά.
Επίσης, το πεδίο "Σειρά" προστέθηκε σε μηνύματα, τίτλους παραθύρων και ονόματα αρχείων (pdf, xls) που αναφέρεται ο α/α ενός παραστατικού συνήθως σε συντομία, με τη μορφή
{Τύπος}, {Σειρά-}{ΑΑ}, {Ημ/νία}
π.χ.TIM, TIMA-00001, 01/01/2020 στο εκτυπωμένο παραστατικό,
αν έχει επιλεγεί εναλλακτική σειρά, τότε εμφανίζεται μαζί με τον αριθμό παραστατικού Α4

Σειρές παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων ααδε

Αν έχει επιλεγεί η "χωρίς σειρά", τότε εμφανίζεται μόνο ο α/α

σε όλες τις αναφορές που υπάρχει ο α/α, είτε ως ξεχωριστό πεδίο, είτε μαζί με τον τύπο παραστατικού και τον α/α (με τη μορφή {Τύπος} {Σειρά-}{ΑΑ}

myDATA i-spirit

στη λίστα παραστατικών (αρχικά είναι κρυμμένο)

στις Κινήσεις Συναλλασσομένου:

i-spirit MYDATA AADE

Επίσης συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του e.txt στου Φ.Μ. στο αντίστοιχο πεδίο του mydata

4) Παραστατικό, πεδία Επιβαρύνσεις - Κρατήσεις - Παρακρατούμενος φόρος [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Νέα Πεδία σε επίπεδο γραμμής και στο σύνολο του παραστατικού:
Επιβαρύνσεις - 
Περιλαμβάνονται 3 τύποι επιβαρύνσεων:
Χαρτόσημο - stamp duty (ορίζεται ως συντελεστής από λιστα τιμών)
Λοιποί φόροι - other taxes (ορίζεται ως συντελεστής από λιστα τιμών ή ως ποσό)
Τέλη - fees (ορίζεται ως συντελεστής από λιστα τιμών ή ως ποσό)
Παρ φόρος
Συμπληρώνεται τιμή από την αντίστοιχη λίστα κατηγοριών myDATA.
Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό παρ. φόρου.
Επίσης, υπάρχουν τρεις κατηγορίες που δεν αντιστοιχούν σε ποσοστό αλλά συμπληρώνονται με ποσό παρ. φόρου.
Κρατήσεις - deductions
Το πεδίο συμπληρώνεται ως ποσό σε επίπεδο γραμμής
Η συμπλήρωση, γίνεται από το παράθυρο "Λεπτομέρειες Γραμμής Παραστατικού"

mydata

Έλεγχοι:

Το ποσό Παρ. Φόρου πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός και μικρότερο της Καθαρής Αξίας.
Το ποσό Κρατήσεων δεν μπορεί να είναι αρνητικό ή μεγαλύτερο της Καθαρής Αξίας.
Το άθροισμα των ποσών Παρ. Φόρου και Κρατήσεων πρέπει να είναι μικρότερο από την Καθαρή αξία.
Τα παραπάνω πεδία δεν επιτρέπονται σε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών (Επιχειρησιακή ανάλυση mydata)
Στις γραμμές του παραστατικού στο UI, εμφανίζονται τα πεδία "Κρατήσεις", "Παρ. Φόρος", "Επιβαρύνσεις" μόνο αν υπάρχει αντίστοιχο ποσό σε μία από τις γραμμές.

ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit

Στις γραμμές του εκτυπωμένου παραστατικού, τα πεδία δεν εμφανίζονται ποτέ.

Περίληψη παραστατικού: (για τους αξιακούς τύπους παραστατικών)
Η Συνολική Αξία του παραστατικού υπολογίζεται ως:
+Σύνολο Καθαρής αξίας
+Σύνολο ΦΠΑ
+Σύνολο Επιβαρύνσεων ( = Σύνολο Λοιπών φόρων + Σύνολο Τελών + Σύνολο Χαρτοσήμου)
-Σύνολο Παρακρατούμενου Φόρου
-Σύνολο Κρατήσεων

Στην περίληψη του παραστατικού, στο UI και στην εκτύπωση, εμφανίζονται πάντα τα σύνολα των πεδίων "Κρατήσεις", "Παρ. Φόρος", "Επιβαρύνσεις" 

i-spirit Software

A4 Έχει προστεθεί το πεδίο "Επιβαρύνσεις"

i-spirit software mydata

A5 Εμφανίζονται μαζί Παρ. Φόρος και Κρατήσεις.

Αναφορές
Οι επιβαρύνσεις και ο παρακρατούμενος φόρος εμφανίζονται στις αναφορές:
Πωλήσεις - Αγορές

Πωλήσεων/Αγορών Ειδών 
(Μόνο Παρ. φόρο και Κρατήσεις)

Αναλυτικό Βιβλίο εσόδων - εξόδων:

παραστατικά Mydata