Τι ενέργειες απαιτούνται για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA | i-spirit
Support 2103009907

Τι ενέργειες απαιτούνται για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA

Κατηγορία: 

Κείμενα με οδηγίες έχει δώσει η Α.Α.Δ.Ε στο κοινό για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Τα σύντομα αυτά manual, αναφέρουν και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η οντότητα (επιχείρηση) ώστε να μπορεί να ενημερώσει τα ηλεκτρονικά βιβλία και να δώσει πρόσβαση στον λογιστή της

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Οδηγίες Χρήσης

 

i-spirit myDATA