Πως θα στείλω από την εφαρμογή μου πωλήσεις στα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε myDATA | i-spirit
Support 2103009907

Πως θα στείλω από την εφαρμογή μου πωλήσεις στα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε myDATA

Κατηγορία: 

Τα πρώτα βήματα για τα ηλεκτρονικά Βιβλία για την αποστολή πωλήσεων στην πλατφόρμα myDATA

Παράδειγμα με την εφαρμογή i-spirit

Οδηγίες

1.Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ aade.gr Επιλέγουμε myDATA
 
2.Επιλέγουμε  2   Εμπορικά / λογιστικά προγράμματα
 
3.Κάνουμε είσοδο με τους Κωδικούς του Taxis που έχει η επιχείρησή μας
 
4.Επιλέγουμε εγγραφή στο myDATA rest API
 
5. Επιλέγουμε νέα εγγραφή με λογαριασμό email που μας ανήκει ώστε να έχουμε πρόσβαση για να απαντήσουμε στο email που θα μας στείλει η ΑΑΔΕ για επιβεβαίωση και ολοκλήρωση της δημιουργίας API στον λογαριασμό μας
 
6.Απαντάμε στο email της ΑΑΔΕ από τον με θέμα «Please confirm your new A.A.D.E - DAFE API accoun» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενεργοποίηση του API
 
7.Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή i-spirit και επιλέγουμε αναφορές από το κεντρικό μενού που βρίσκεται στην κάτω μπάρα
 
8.Επιλέγουμε «myDATA έσοδα»  i-spirit και εισάγουμε το User name και τον κωδικό API που δημιουργήσαμε στην Α.Α.Δ.Ε
 
Προσοχή
Α. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και ακυρώσουμε χρήστες μόνο από το site της ΑΑΔΕ #myDATA. Σε περίπτωση που γίνει αυτό πρέπει να εισάγουμε τους νέους κωδικούς στην εφαρμογή i-spirit
 
Β. Χρειαζόμαστε διαφορετικό email εφόσον θέλουμε περισσότερες εφαρμογές διότι πρέπει να δημιουρηθέι ένα API για κάθε εφαρμογή  πχ για να συνδέσουμε περισσότερες από μια εφαρμογές που θα αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ ανά υποκατάστημα κοκ

 

i-spirit myDATA ready