Οδηγίες για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών εξωτερικού για την συμβατότητα στις επερχόμενες αλλαγές στον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο | i-spirit
Support 2103009907

Οδηγίες για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών εξωτερικού για την συμβατότητα στις επερχόμενες αλλαγές στον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Κατηγορία: 

Για τις αλλαγές που περιμένουμε στις ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις εξωτερικού μέσα από την εφαρμογή i-spirit, είναι σηματικό να συμπληρωθεί η χώρα αποστολής.

Η χώρα αποστολής καθορίζει για τις λιανικές ακόμα και τον χαρακτηρισμό για το Ε3 στην myDATA, εφόσον δεν έχει υπάρχει ξεχωριστό παραστατικό.