Ο πίνακας με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ για τις πωλήσεις λιανικής μέσω e-shop ανά χώρα και οι επερχόμενες αλλαγές στην #myDATA | i-spirit
Support 2103009907

Ο πίνακας με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ για τις πωλήσεις λιανικής μέσω e-shop ανά χώρα και οι επερχόμενες αλλαγές στην #myDATA

Κατηγορία: 

O πίνακας με τους νέους συντελεστες ΦΠΑ  ισχύει από την 01 Ιουλίου 2021 και η δήλωση του γίνεται μέσω της  μονοαπευθυντικής θυρίδας (One Stop Shop (OSS) 

Κατά την έκδοση του παραστατικού λιανικής στο εξωτερικού ή  αυτό αφορά σε πωλήσεις Εμπορευμάτων ή σε πωλήσεις Υπηρεσιών ή σε πωλήσεις Προϊόντων πρέπει να ενεργοποιηθούν αλλά και να απενεργοποιηθούν μια σειρά από νέους υπολογισμούς.

Εφόσον έχουμε επιβεβαιώσει ότι ο πελάτης μας είναι ιδιώτης, τότε ανάλογα με την χώρα που κατοικεί πρέπει να υπολογιστεί ο Φ.Π.Α κατά τον συντελεστή που ισχύει στην χώρα του.

Από την 01/07/2021 καταργείται η Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (Mini One Stop Shop - MOSS)* την οποία  αντικατέστησε η μονοαπευθυντική θυρίδα (One Stop Shop (OSS) 

Στην συνέχεια το ποσό του Φ.Π.Α δηλώνεται και αποδίδεται μέσω της One Stop Shop (OSS) ενώ η MOSS* θα λειτουργεί μόνο για διορθώσεις των περιόδων πρίν την 01/07/2021.

Με το  ΦΕΚ: 3596/Β/6-8-2021 καθορίζονται οι διατάξεις για την εξαίρεση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από Φορολογικούς Μηχανισμούς  στις πωλήσεις εξωτερικού μέσω διαδικτύου (eshop) :​

«Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρήση Φ.Η.Μ., δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς αγοραστή - ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αναθών εξ αποστάσεως (VAT OSS). 
Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ.

Τα δεδομένα των εν λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α. 1138/2020.»  

Δείτε το ΦΕΚ Εδώ 

Η εταιρεία μας έχει προσαρμόσει την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης i-spirit και οι ήδη χρήστες της εφαρμογής θα λάβουν την αναβάθμιση εντελώς δωρεάν.

Παράλληλα η i-spirit Software θα προσφέρει   τηλεφωνική υποστήριξη δωρεάν στους λογιστές των χρηστών της εφαρμογής για την  διαχείριση των νέων δεδομένων στην myDATA σύμφωνα με τις  νέες διατάξεις μέσω του συμβούλου μας κου Νικόλαου Σπυρόπουλου που μπορείτε να τον βρείτε στο 2103009907. 

Στην One Stop Shop (OSS) μπορείτε να κάνετε είσοδο από εδώ

 

νεοι συντελεστεσ φπα για τις εξαγωγεσ και η One Stop Shop (OSS)

 

 

 

 

 

 

 

 μονοαπευθυντική θυρίδα (One Stop Shop (OSS)