Αλλαγές στον ΦΠΑ κάνει η ΕΕ ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται | i-spirit
Support 2103009907

Αλλαγές στον ΦΠΑ κάνει η ΕΕ ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται

Κατηγορία: 

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές;

Οι αλλαγές επηρεάζουν:

  • Τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε τελικούς καταναλωτές (B2C)
  • Τις διαδικτυακές αγορές (Marketplace),

συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν εντός της ΕΕ και όσων εδρεύουν εκτός της ΕΕ και οι οποίες πωλούν σε πελάτες στην ΕΕ.

Οι  σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 22 €

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ (ONE-STOP SHOP - OSS)

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  υπο προυποθέσεις ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Σε ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΠΑ

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη εισαγάγει αλλαγές στους κανόνες του σχετικά με τον ΦΠΑ από τον Ιανουάριο του 2021, μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ.