Αλλαγές στην έκδοση 2.01.48 | i-spirit
Support 2103009907

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.48

Κατηγορία: 

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.48
1) Επιλογή για «Είσοδο σε άλλη εγκατάσταση»

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.47
1) Μετασχηματισμός σε Απλοποιημένο τιμολόγιο (περιθώριο κέρδους)

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.45
1) Διορθώσεις στο ημερολόγιο

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.44
1) Διορθώσεις στην λειτουργία του μετασχηματισμού πολλών Δ.Α.
2) Αποστολή παραστατικού με email και αποστολή mydata

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.43
1) Διόρθωση στην συμπεριφορά του αρχικού wizard εγκατάστασης

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.42
1) Διαβίβαση με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης»

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.41
1) Αλλαγές/Διορθώσεις σε περιπτώσεις αποστολής στην myDATA
2) Διόρθωση υπολοίπου στην καρτέλα πελάτη ότι υπάρχει προηγούμενο υπόλοιπο

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.39
1) Διορθώσεις στην σύνδεση με τον φορολογικό μηχανισμό

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.35
1) Συμπλήρωση ΜΑΡΚ & uid στην εκτύπωση παραστατικού
2) Αλλαγή URL δοκιμαστικού περιβάλλοντος mydata

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.33
1) Διάφορες διορθώσεις σε ζεύγη χαρακτηρισμών που δέχεται η myDATA

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.32
1) Διορθώσεις στην συμπλήρωση Μεθόδων Πληρωμής στο παράθυρο παραστατικού
2) Αλλαγή στους επιτρεπόμενους τύπους προμηθευτή στο παραστατικό Τίτλο Κτήσης από
μη υπόχρεο (3.1)
3) Χρήση νέας έκδοσης Algodriver 8.1.11

Αλλαγές στην έκδοση 2.01.30
1) Αλλαγή παραθύρου επιλογής τύπου παραστατικού

1.Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή 
2.Κλείστε την εφαρμογή
2.Κατεβάστε στην νέα έκδοση από Εδώ 
3. «Τρέχουμε» το εκτελέσιμο αρχείο  i-spirit setup
4. Κάνουμε login στην εφαρμογή i-spirit 
Η ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής i-spirit είναι στην διάθεσή σας να σας βοηθήσει για την αναβάθμιση εντελώς δωρεάν.