Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΦΗΜ (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ - Α.Δ.Η.Μ.Ε και ταμειακών) οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων υπό συνθήκες | i-spirit
Support 2103009907

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΦΗΜ (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ - Α.Δ.Η.Μ.Ε και ταμειακών) οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων υπό συνθήκες

Κατηγορία: 

Απαλλαγή οντοτήτων από την χρήση Φ.Η.Μ (Ταμειακές μηχανές, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ και Α.Δ.Η.Μ.Ε ) στην έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών

ΠΟΛ 1002/31.12.2014

Οι παρακάτω επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής,  έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την χρήση Φ.Η.Μ

 • Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,

* Στην απόδειξη πρέπει να αναφέρεται το ονομα επώνυμο και η διεύθυνση του λήπτη.

 • Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης

Στην απόδειξη πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του λήπτη.

 • Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ.
 • Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

 

Οι ασκούντες το επάγγελμα

 • άμισθου υποθηκοφύλακα     δικηγόρου      κτηνιάτρου     σκιτσογράφου
 • αναλογιστή    εκτελεστή μουσικών έργων   λογιστή ή φοροτεχνικού       συγγραφέα
 • αναλυτή          εμπειρογνώμονα       λογοθεραπευτή         συμβολαιογράφου
 • αρχιτέκτονα   εναλλακτικής θεραπείας       λογοπαθολόγου        σχεδιαστή
 • βιολόγου        ενδυματολόγου         λογοπεδικού  τοπογράφου
 • γεωλόγου       επιμελητή       μαίας   φυσιοθεραπευτή
 • γεωπόνου       εργοθεραπευτή,         μεταφραστή   χαράκτη
 • γλύπτη ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων          μηχανικού      χημικού
 • δασολόγου     ζωγράφου      μουσουργού   χορευτή
 • δημοσιογράφου         ηθοποιού        ξεναγού          χορογράφου
 • διαιτολόγου   καθηγητή ή δασκάλου          οικονομολόγου          ψυχοθεραπευτή
 • διακοσμητή    καλλιτέχνη     ομοιοπαθητικού        ψυχολόγου
 • διατροφολόγου         καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης
 • διερμηνέα      κοινωνικού λειτουργού
 • δικαστικού      κοινωνιολόγου
 • Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,
 • Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων),
 • Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,
 • Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών,
 • Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,
 • Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά - πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν,
 • Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.

* Στην απόδειξη πρέπει να αναφέρεται το ονομα επώνυμο και η διεύθυνση του λήπτη

Προσοχή . Όσοι από τους ανωτέρω, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών στις οποίες παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω Φ.Η.Μ *

 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων,

*Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου

 

Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω Φ.Η.Μ:

 • Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών.
 • Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
 • Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2859/2000.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών μέσω Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής.

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών.

Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Τεκμηρίωση

Άρθρο 1

Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής:

1. Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών:

α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,

β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,

γ) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ,

δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,

ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή,

στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,

ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων),

η) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,

θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών,

ι) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,

ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν,

ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου.

2. Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ της παραγράφου 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

3. Όσοι από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,

γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),

ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων,

5. Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών.

β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.

Άρθρο 2

Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης, η έχουσα την τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας κατασκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά την έκδοση της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσει αυτήν, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω taxis net. Εξαιρετικά για τις βλάβες που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 10.1.2016. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με την δήλωση αυτή είναι:

α) Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του ΦΗΜ,
β) Ο χρόνος διακοπής,
γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας ΦΗΜ (ΑΦΜ ),
δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),
ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και ΦΠΑ ή η ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από το τρέχον φορολογικό έτος 2015 και εφεξής.

* Να επισημάνουμε ότι το άρθρο αφορά την ΠΟΛ1004/2013. Για τις νέες απαιτήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε  #myDATA σας προτείνουμε να δείτε εδώ αναβαθμισμένο άρθρο μας.

** Η οντότητα είτε είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας έχει την υποχρέωση εφόσον δεν κάνει χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής, να αποδείξει ο ίδιος την αυθεντικότητα της απόδειξης που έχει εκδοθεί. 

 

Η εφαρμογή i-spirit μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς φορολογικό μηχανισμό. 

Με την χρήση της εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα να διασφαλίσετε σε μεγάλο βαθμό την πηγή έκδοσης του παραστατικού σας. 

 
 
1) Γενικές επισημάνσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΑΣ ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

Με τις διατάξεις παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΑΣ ορίζονται ρητά τα φορολογικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται από τους υπόχρεους στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή σημαίνονται με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

Όσον αφορά τις αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του ΚΦΑΣ, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.
Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται αποδείξεις από χειρόγραφα μπλοκ, τα οποία επαναλαμβάνουμε ότι εάν αφορούν παροχή υπηρεσίας πρέπει να είναι θεωρημένα, ενώ αν αφορούν πώληση είναι αθεώρητα.

2) Περιπτώσεις έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων με βάση τις διατάξεις του Ν. 1809/1988

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω νόμου προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
Οι υπόχρεοι αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών, μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) του νόμου αυτού.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

·         
Συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του (π.χ έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκθέσεις κ.λπ.)
·         Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  από χονδροπωλητές οι οποίες διενεργούνται περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεών τους.
·         Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  από χονδροπωλητές με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή.
·         Περιπτώσεις βλάβης του φορολογικού μηχανισμού, διακοπής ρεύματος και λοιπά έκτακτα γεγονότα μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Με την ΠΟΛ. 1004/2013 διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και μέχρι την επαναλειτουργία της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορεί να εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με αρ. μητρώου».
 
3) Περιπτώσεις έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1037/12.2.1992
Με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/2013 ξεκαθαρίστηκε ότι οι εξαιρέσεις της ΠΟΛ. 1037/1992 συνεχίζουν να ισχύουν και με το νέο νόμο και συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. Πρέπει να σημειώσουμε  ότι αυτές οι διατάξεις απαλλάσσουν τους υπόχρεους μόνο από τη χρήση ΦΤΜ και όχι τη χρήση Η/Υ μέσω ΕΑΦΔΣΣ, αλλά θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι αυτές επεκτείνονται και στους φορολογικούς μηχανισμούς. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το απόσπασμα της ΠΟΛ 1004/2013. έτσι το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1037/1992 έχει ως εξής:

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:

α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ.3323/1955 (Σ.Σ πλέον άρθρο 48 Ν. 2238/1994).

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του:

 • ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή,
 • αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή,
 • καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης,
 • χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη,
 • αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.
β) Στους επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, ιατροί  κ.λπ.) και να αναγράφουν στις αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο - διεύθυνση του πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.λπ.).

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1004/2013 με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ θεσπίζεται υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.
Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές των εν λόγω προσώπων, προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, πληροφορίες όπως τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, συμφωνούμενο ποσό, αμοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής, περιγραφή αυτής κλπ., είναι απαραίτητες, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Κατηγορίες υπόχρεων που υπάγονται στις διατάξεις αυτές.

Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει τους πιο κάτω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών:

 •  τον εκμεταλλευτή χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,  τον εκμεταλλευτή εκπαιδευτηρίου,  τον εκμεταλλευτή κλινικής ή θεραπευτηρίου,  τον εκμεταλλευτή κέντρου αισθητικής,  τον εκμεταλλευτή γυμναστηρίου,
 •  τον εκμεταλλευτή χώρων στάθμευσης, τους γιατρούς και οδοντίατρους, εξαιρείται ο κτηνίατρος
Όσον αφορά τους υπόχρεους παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23, δόθηκαν οι εξής διευκρινήσεις:
Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως :
 • ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ.
Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος που  παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή:
 • σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού, κ.λπ.
Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών.

Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος που έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται.

Εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής, θεωρείται ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες καλλωπισμού και γενικά περιποίησης σώματος και άκρων, όπως :

 • κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-μανικιούρ κ.λπ.
Δεν περιλαμβάνονται τα κομμωτήρια.

Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος, όπως :

 • απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building, κ.λπ.
Εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης, θεωρούνται οι υπόχρεοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται χώρους στάθμευσης :
 • αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων (όχι ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης.
Ειδικά για τους παραπάνω υπόχρεους, μπορεί να εφαρμόζονται τα οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 περί απαλλαγής της θεώρησης των φορολογικών τους στοιχείων, κατ' ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης στ' της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. (προϊσχύων καθεστώς «περί της τήρησης πρόσθετων βιβλίων από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών»), εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες βάσει των προαναφερομένων στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης-τήρησής τους.
Στην περίπτωση αυτή (της άμεσης έκδοσης), τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται βάσει των γενικών διατάξεων (θεωρημένα) των άρθρων 6, 7 και 9 του ΚΦΑΣ, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988.
Επίσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης Β' της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των ως άνω στοιχείων, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους, εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες, βάσει των αναφερομένων στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης - τήρησής τους και κατά συνέπεια τα μηχανογραφικός εκδιδόμενα στοιχεία της περίπτωσης αυτής (αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών, συνενωμένα στοιχεία διακίνησης με στοιχεία αξίας), εκδίδονται με σήμανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.
γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.
Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος.
Τα παραπάνω προβλεπόντουσαν και από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ΚΒΣ.
Όσον αφορά την περίπτωση που λαμβάνεται αμοιβή σε είδος μένει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο κατά πόσο έχει εφαρμογή το 1063464/493/0015/8.8.2006 έγγραφο το οποίο ορίζει τα εξής:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει, σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών ( έχει τροποποιηθεί καθώς όλοι οι υπόχρεοι για την απόδειξη των επαγγελματικών τους συναλλαγών, εκδίδουν πλέον τιμολόγιο) στην οποία αναγράφει και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, όταν δε η αμοιβή του καταβάλλεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή.
2. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον ο εκμεταλλευτής του θεριζοαλωνιστικού μηχανήματος εισπράττει από τους αγρότες – παραγωγούς την αμοιβή του σε είδος, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά. Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αμοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Πλέον ΤΠΥ αθεώρητο)  και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη, ως αμοιβή, από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την ανωτέρω συναλλαγή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του προϊόντος, σ' ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. (Πλέον ΤΠΥ αθεώρητο) που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται και Τιμολόγιο Αγοράς.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΦΑΣ προβλέπεται ότι Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών:
.............................
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.
δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου όπως:
 • Ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1070/24.3.1992 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι κατασκευαστές επιταφίων μνημείων (Μαρμαρογλυφείων).

ε) στους επιτηδευματίες που διατηρούν:

 • κτηματομεσιτικό γραφείο, πρακτορείο κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.
στ) στις επιχειρήσεις:
Μεταφοράς προσώπων γενικά ( αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει πλέον για τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ),
 • Ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, Εκμετάλλευσης θεαμάτων, Ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, Έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών,
 • Καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, Επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, Στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή ράπτριες.
 Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1070/24.3.1992 διευκρινίστηκε ότι σ' αυτούς περιλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι ράπτες ή ράπτριες που επιδιορθώνουν ενδύματα και υφασμάτινα είδη γενικώς.
Στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

2. Όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν Φ.Τ.Μ.. διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη), ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης Φ.Τ.Μ. (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

4) Ειδικές περιπτώσεις που εξαιρούνται από την έκδοση αποδείξεων μέσω ΦΤΜ


 
·         Πώληση από κατάστημα που στερείται ηλεκτρικού ρεύματος μετά από άδεια που πρέπει να χορηγήσει η αρμόδια ΔΟΥ (1087475/1120/16-1-91)
·         Διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων προς τους ασθενείς, μέσω των νοσοκομείων. Με την εγκύκλιό ΠΟΛ.1107/17.5.1991 έγινε δεκτό ότι, τα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων (π.χ. φίλτρα καθαρισμού αίματος, βαλβίδες καρδιάς κ.λπ.), μπορεί να εκδίδονται από τον υπόχρεο στο τέλος κάθε μήνα, με βάση την ονομαστική κατάσταση διάθεσης των μοσχευμάτων κ.λπ. που στέλνουν τα νοσοκομεία. Δεδομένου ότι για τις πωλήσεις αυτές, ακολουθείται ο παραπάνω ειδικός τρόπος έκδοσης των στοιχείων και επειδή οι συναλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα εκτός έδρας, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις αυτές να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης για τη διάθεση των μοσχευμάτων χειρόγραφα. (ΠΟΛ.1070/24.3.1992)
·         Ιχθυοπώλες που είναι εγκατεστημένοι στη μεσαία σειρά της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών. Εξαιρούνται από το μέτρο της χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του Ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών οι ιχθυοπώλες που είναι εγκατεστημένοι στη μεσαία σειρά της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών. Για τις διενεργούμενες λιανικές πωλήσεις θα εκδίδονται θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ( ΠΟΛ.1088/7.4.1994)
·         Τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία.  Παρέχεται η δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας, τα οποία θα συνεχίσουν να εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Όσα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών, όπου παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν Φ.Τ.Μ. έχουν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών, για την οποία υπάρχει η υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ., υποχρεούνται τουλάχιστον για τη δραστηριότητα αυτή να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής. (ΠΟΛ.1164/30.6.1994)
·         Εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών. Για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από τους συνδρομητές φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εκδίδεται  διπλότυπη αθεώρητη απόδειξη είσπραξης συνδρομών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ του πελάτη και για πωλήσεις σε ιδιώτες μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή τους καθώς και ο τίτλος των εντύπων και το χρονικό διάστημα που αφορά η συνδρομή. (ΠΟΛ.1068/18.5.2010)
·         Παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1338/30/12/1996  όταν πραγματοποιείται η πώληση που αναφέρουμε παραπάνω ο πωλητής των αγαθών υποχρεούται:
α) Να διαπιστώσει ότι ο αγοραστής - ταξιδιώτης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.
β) Να εκδώσει, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, τριπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των οριζομένων στον Κ.Β.Σ. στοιχείων και τα στοιχεία του αγοραστή - ταξιδιώτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χώρα διαμονής, αριθμός διαβατηρίου και η εκδούσα αρχή ή τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της ενότητας Α, του άρθρου 2 της παρούσας), το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, καθώς και ο συντελεστής και το ποσό του Φ.Π.Α., όταν πρόκειται για την επιστροφή του Φ.Π.Α. και όχι για άμεση απαλλαγή.
Τα αντίτυπα των εν λόγω αποδείξεων, πριν τη θεώρησή τους, πρέπει να φέρουν με σφραγίδα ή εντύπως τις ενδείξεις, το πρώτο "για επιστροφή Φ.Π.Α." ή "χωρίς Φ.Π.Α.", κατά περίπτωση, "λόγω εξαγωγής από αγοραστή - ταξιδιώτη εκτός Κοινότητας", το δεύτερο "για τον πελάτη" και το τρίτο "στέλεχος". ..........................  (ΠΟΛ.1338/30/12/1996)
 
ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, πρόγραμμα ηλεκτρονικών βιβλίων,
ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, πρόγραμμα ηλεκτρονικών βιβλίων, mydata