ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ | i-spirit
Support 2103009907

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Κατηγορία: 

 

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του ηλεκτρονικού τιμολογίου :

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικού τιμολογίου

Χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής

Υποστηρίζεται από την εφαρμογή i-spirit

μηχάνημα αποδοχής καρτών pos και ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω παρόχου πληρωμών

Υποστηρίζεται από την εφαρμογή i-spirit

ηλεκτρονική τιμολόγηση με φορολογικό μηχανισμό

Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Υποστηρίζεται από την εφαρμογή i-spirit

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και E.D.I

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI)

Υποστηρίζεται από την εφαρμογή i-spirit κατόπιν συμφωνίας

 

1. Απαιτήσεις για την δημιουργία ηλεκτρονικού τιμολογίου

 •     Προϋπόθεση για την δημιουργία των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και μιας σύγχρονης εφαρμογής έκδοσης τιμολογίων.

2. Η λειτουργικότητα που προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit 

 • efarmogi ekdosiw timologion ilektronika  Την αυτόματη  δημιουργία ψηφιακών παραστατικών (αποδείξεων,  τιμολογίων, πιστωτικών και ακυρωτικών)
 • ηλεκτρονικό τιμολόγιο αυτόματη αποστολή  Την άμεση αποστολή των παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα από την εφαρμογή, στον παραλήπτη (Πελάτης) και στους ενδιαφερόμενους (μεταφορική,  λογιστή, τράπεζα, φρορολογικές αρχές)  
 • Αποθήκευση ηλεκτρονικού τιμολογίου  Την ψηφιακή αποθήκευσή των ηλεκτρονικών παραστατικών ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάκλησή τους όποτε χρειαστεί χωρίς περιορισμό σε περίπτωση μη ανανέωσης συνδρομής
 • ηλεκτρονικο τιμολογιο και ψηφιακη υτπογραφη Την δυνατότητα απόδειξης της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου ανά πάσα στιγμή.

 

3.Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 • κοστος ηλεκτρονικου τιμολογιου  Μηδενικό κόστος για την δημιουργία του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σε σχέση με τα παραστατικά που εκυτπώνονται 
 • αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου  Άμεση και ανέξοδη αποστολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στον παραλήπτη και στον λογιστή
 •  ηλεκτρονικη αποθήκευση τιμολογίων Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για αναζήτηση των παραστατικών, χωρίς κόστος για φακέλους και τον κίνδυνο απώλειας του αρχείου από φυσικές καταστροφές (Φωτιά, κλοπή, βανδαλισμός, πλημμύρα).
 • ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικού τιμολογίου Δυνατότητα υπογραφής των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τον αρμόδιο χωρίς να απαιτεί την φυσική του παρουσία (προηγμένη ψηφιακή υπογραφή)

4.Το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου:

 • προηγμένη ψηφιακή υπογραφή   Με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής που έχει δημιουργηθεί από έναν μηχανισμό δημιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α΄125).  
   
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση και pos   Με την εκκαθάριση των συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3862/2010.  (Χρήση P.O.S)
   
 • ηλεκτρονική τιμολόγηση και φορολογικός μηχανισμός  Με την χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12.
 • EDI ηλεκτρονικο τιμολογιο  Με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.  

Σχετικές διατάξεις 2020 

ΦΕΚ Α 1017/2020

 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση