Εγγραφές στην πλατφόρμα myDATA με πραγματικά παραδείγματα για πρώτη φορά | i-spirit
Support 2103009907

Εγγραφές στην πλατφόρμα myDATA με πραγματικά παραδείγματα για πρώτη φορά

Κατηγορία: 

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από την i-spirit Software και τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών η πλατφόρμα #myDATA με πραγματικές εγγραφές και χαρακτηρισμούς σε αντικριζόμενα παραστατικά που έλαβε η οντότητα.

Ο λόγος που έγινε αυτή η παρουσίαση είναι η κατανόηση της πλατφόρμας myDATA από τα λογιστικά γραφεία, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είναι εύκολο να παρουσιαστεί.

Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει δοκιμαστικό περιβάλλον για τις καταχωρητικές εγγραφές.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην πλατφόρμα #myDATA λεπομέρειες και εγγραφές που αφορούν τον λογιστή :

 • Το συνοπτικό Βιβλίο με πραγματικές εγγραφές από παραστατικά που η οντότητα έχει λάβει.
 • Έλεγχος και χαρακτηρισμός σε αντικριζόμενα παραστατικά της οντότητας ως λήπτης.
 • Απόρριψη αντικριζόμενου παραστατικού από την οντότητα.
 • Καταχώρηση ενοικίων ως έξοδο μη αντικριζόμενων (από ιδιώτη) και χαρακτηρισμός ενοικίου αντικριζόμενου (από εταιρεία)
 • Καταχώρηση παραστατικών εξωτερικού
 • Καταχώρηση παραστατικά από εξαιρούμενες οντότητες
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Καταχώρηση παραστατικού μισθοδοσίας με επεξήγηση για τους τρόπους πληρωμής αναλυτικά ανά περίπτωση (55 - 53 -χαροσήμων) που δεν αναφέρονται στην καταχωτητική φόρμα η οποία εμφανίζει μόνο την ομάδα 6*
 • Επεξήγηση Ε3 και κατηγορίες που είναι απαραίτητες για την καταχώρηση
 • Καταχώρηση Ζ λιανικών μηνιαίο με τους τρόπους πληρωμής (απασχολεί τον λογιστή όσο οι Φ.Η.μ δεν αποστέλλουν αυτόματα τις πωλήσεις)

Παρουσιάστηκαν παραδείγματα σε αντικριζόμενα παραστατικά με τους χαρακτηρισμούς από τον εκδότη κα από τον λήπτη

 • Καταχώρηση αντικριζόμενου παραστατικού πώλησης (Τιμολογίου) με αντίστοιχες εγγραφές στο συνοπτικό βιβλίο ως έσοδα (πληροφοριακά).
 • Λήψη του παραπάνω παραστατικού από την άλλη οντότητα με αντίστοιχες εγγραφές στο συνοπτικό βιβλίο ως έξοδα

Καταχώρηση λιανικών ως λήπτης.

 • Τι συμβαίνει και αν είναι υποχρεωτικό όταν εκπίπτει η οντότητα τον Φ.Π.Α από λιανικές - έξοδα να αναφέρουν τον ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου.

Έγιναν λογιστικές καταχωρήσεις απευθείας στην πλατφόρμα.

Δημιουργία παραστατικών πωλήσεων (Τιμολόγιο- Τ.Π.Υ-Α.Λ.Σ-Α.Π.Υ κ.α) από την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit

 • Αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε #myDATA με λήψη #UID-#MAΡΚ.
 • Αλλαγή #χαρακτηρισμών και επαναποστολή στην #myDATA.
 • Αποστολή των δεδομένων και παραστατικών της εφαρμογής από το i-spirit στον λογιστή με ένα click
 • Εγγραφές σε απλογραφικά ή διπλογραφικά Softone - σε απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικής σουίτας #Atlantis #ERP με το αρχείο gdata (υποστηρίζεται και από την Prosvasis PBS)
 • Δημιουργία Λογιστικών άρθρων διπλογραφικά σε Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ ή απλογραφικών από την εμπορική διαχείριση και ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit.

 


i-spirit new construction office